A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

ICC

International Color Consortium, w skrócie ICC, to międzynarodowy komitet odpowiedzialny za standaryzację profili kolorów. 

Oszczędzanie atramentu

Oprogramowanie do oszczędzania tuszu to aplikacja służąca do zmniejszania zużycia tuszu podczas drukowania. Oferuje różne funkcje i ustawienia mające na celu zmniejszenie ilości atramentu lub tonera zużywanego podczas drukowania. Główną funkcją oprogramowania do oszczędzania atramentu jest optymalizacja i zmniejszenie zużycia atramentu bez znaczącego wpływu na jakość druku. Osiąga się to dzięki wykorzystaniu przez oprogramowanie inteligentnych algorytmów w celu optymalizacji dystrybucji atramentu na stronie i uniknięcia nadmiernego nakładania atramentu. Niektóre programy do oszczędzania atramentu oferują funkcje zarządzania atramentem w celu monitorowania zużycia atramentu i optymalizacji ...

Czytaj więcej

Wiązanie pośrednie

Przepływ pracy z "oprawą pośrednią" ma miejsce, gdy dane obrazu RGB są używane w układzie podczas separacji, a separacja przestrzeni kolorów z RGB do wyjściowej przestrzeni kolorów CMYK jest przeprowadzana tylko podczas eksportu PDF do pliku wydruku.

ISO 12647

ISO 12647 to norma ISO odpowiedzialna za drukowanie. Określa ona najważniejsze kluczowe punkty dla znormalizowanych, dokładnych kolorystycznie wydruków.

ISO 3664:2009

ISO 3664:2009 to norma ISO określająca warunki oświetleniowe do wizualnej oceny kolorów i materiałów drukowanych w przygotowaniu do druku i innych obszarach. Aby zapewnić, że postrzeganie kolorów odbywa się w znormalizowanych warunkach, norma definiuje wiele aspektów oświetlenia i opisuje następujące aspekty: Warunki oświetleniowe: Norma określa konkretne wymagania dotyczące oświetlenia. Obejmują one temperaturę barwową, rozkład widmowy i stabilność, aby zapewnić spójne i dokładne postrzeganie kolorów. Temperatura barwowa: Norma zaleca temperaturę barwową 5000 kelwinów (standardowe światło D50), co odpowiada w przybliżeniu neutralnej symulacji światła dziennego. W ...

Czytaj więcej

ISOCoatedV2

ISOCoatedV2 jest najczęściej stosowanym profilem w przemyśle drukarskim w Europie. Odpowiada on najbardziej powszechnemu procesowi drukowania: Druk offsetowy na matowym lub błyszczącym papierze do druku obrazów.

IT8

Tabela IT8 to zdefiniowana tabela pól pomiarowych, która jest używana do tworzenia profili ICC. Tabela ta jest zadeklarowana w normie ISO 12642. 

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner