A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

ZFA

ZFA är "Zentral Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien". I kommittéer utarbetar ZFA examensproven för formgivare inom digitala och tryckta medier samt för många andra medierelaterade yrken.

Mer information: ZFA Media

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner