Skapa bevis

Att "skapa ett bevis" innebär att skapa eller låta skapa ett digitalt bevis. Termen är synonym med ordet "bevis".

Med bevis avses i detta sammanhang ett färgat och rättsligt bindande bevis enligt följande ISO 12647-7 i den nuvarande revideringen från 2016.

Relaterad Einträge

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner