A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Relativt kolorimetrisk

"Relativ kolorimetri" är en av fyra rendering intents i gamutmappning. Den vita punkten i källansfärgrymd justeras till den i målfärgrymden och alla andra färger förskjuts också i förhållande till denna. Färger som ligger utanför målfärgsområdet placeras vid dess kant (clipping).

Denna process är särskilt lämplig för en så exakt färgåtergivning som möjligt vid konvertering av CMYK till CMYK, eller även mindre mättade RGB bilder till CMYK, så länge som färgrymderna är ungefär lika stora.

"Relativ kolorimetrisk" rendering används i färghantering för att uppnå en så konsekvent färgåtergivning som möjligt mellan olika enheter och färgrymder. Till skillnad från "absolut färgimetrisk" ligger fokus på den relativa justeringen av färger snarare än på absolut exakt färgåtergivning.

Vid användning av "Relativ kolorimetrisk" återgivning justeras originalets färgvärden för att på bästa sätt återge dem inom in- och utmatningsenhetens färgrymder. Detta görs i ett försök att bibehålla relationerna och avståndet mellan färger snarare än att uppnå en exakt färgmatchning, eftersom enheter och färgrymder inte alltid tillåter identiska färgåtergivningar. Genom att justera färgvärdena kan man uppnå en bättre matchning med den specifika färgrymden för utmatningsenheten. Detta möjliggör en konsekvent och acceptabel färgåtergivning, även om en exakt färgmatchning kanske inte är möjlig.

Relativt kolorimetrisk med djupkompensation är vanligtvis den standardiserade renderingsintentionen i Adobe-produkter som Photoshop, InDesign och Illustrator. Det individuella valet av renderingsintention beror alltid på olika faktorer som projektets krav, de färgrymder som används och den grafiska formgivarens individuella preferenser. Särskilt vid konvertering av stora färgrymder som ECI-RGB-V2 till små färgrymder som PSOUncoated, kan det vara bra att prova olika rendering intents och jämföra dem visuellt för att uppnå det bästa resultatet. Särskilt i det här exemplet ger en perceptuell konvertering ofta ett bättre resultat.

Relaterad Einträge

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner