A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Mediekil

En mediakil är ett standardiserat testmönster som används inom tryckeribranschen och Färghantering används. Mediakilen består av en serie färgfläckar med kända färgvärden och färgintensiteter. Den används för att kontrollera färgnoggrannheten och färgåtergivningen hos utskrifter, särskilt vid kalibrering av färghanteringssystem.

Mediakilen innehåller ett antal färgfält med olika färger, inklusive primärfärgerna (cyan, magenta, gul) samt svarta och gråskaliga färgfält. För modern, RGB baserade utskriftsstandarder som t.ex. FOGRA58 Textil-RGB kan mediakilen även bestå av olika RGB-fält, i fallet med mediakilen för flerfärgstryck såsom sjufärgstryck enligt FOGRA55 kan mediakilen även bestå av 5 till 8 eller fler färger. Sådana mediakilar är dock fortfarande snarare undantag än regel, CMYK Media kilar som UGRA/Fogra Media Wedge CMYK 3.0 är de vanligaste mediakilarna i praktiken.

Varje fält har en defined färgvärde och en definierad densitet eller intensitet. Dessa värden är exakt kända, olika för alla mediakilar som ska testas Bevisstandarder och tjäna som referens för jämförelse med det utskrivna resultatet.

Om en mediakil används skrivs den ut tillsammans med utskriftsjobbet, dvs. främst PDF-filen. Därefter skrivs den utskrivna mediakilen ut med en Färgmätaret.ex. en Spektrofotometer, kalibrerad. De uppmätta färgvärdena jämförs sedan med de kända referensvärdena för mediakilen för att bedöma färgåtergivningens noggrannhet och vid behov göra justeringar i färghanteringen.

Mediakilen är ett viktigt verktyg för att säkerställa att tryckta produkter är färgkorrekta och konsekventa. Speciellt i Bevis mediakilen används för att säkerställa att utskriftsresultatet uppfyller färgspecifikationerna innan den faktiska utskriftsproduktionen påbörjas.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner