Djupkompensation

Djupkompensation är en teknik som används inom videoteknik och bildbehandling för att förbättra kontrasten och synligheten hos bilder eller videor i mörka områden. Den kallas också för "Gammakorrigering".

Det mänskliga ögat uppfattar inte ljusstyrka linjärt. Det innebär att förändringar i mörka områden av bilden är mindre märkbara än i ljusa områden. Djupkompensationen använder detta perceptuella beteende för att justera bilden så att de synliga detaljerna i skuggor och mörka områden framträder bättre.

Djupkompensationen ändrar bildens ljushetskurva genom att justera gammavärdet. Ett högre gammavärde ökar ljusstyrkan i de mörka områdena, medan ett lägre gammavärde minskar ljusstyrkan. Denna process ger bättre differentiering och återgivning av detaljer i skuggområdena.

Djupkompensation används inom olika områden som videouppspelning, bildbehandling och Kalibrering av bildskärmen används. Inom Adobes produktsortiment är Rendering avsikt "Relativt kolorimetrisk med djupkompensation" som är förinställd RI för Photoshop, InDesign och Illustrator.

Om du justerar djupkompensationen för mycket kan det leda till förlust av bildinformation eller till en onaturlig representation.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner