Streckkod

Streckkoder är maskinläsbara streckkoder. Vi känner till dessa koder på varor och böcker som läses av läsare i kassasystem.

Streckkod, streckkod eller streckkod är också vanliga benämningar, men kallas också streckkod. EAN och GTIN, dvs. europeiskt artikelnummer och Global Handel IdentifieringcatIon Number används ofta för att beskriva streckkoder, även om det bara är två varianter av möjliga streckkoder.

Streckkoder består av så kallade "moduler", dvs. streckelement, som kan vara antingen vita eller svarta. Dessutom finns det ofta tysta zoner framför och bakom streckkoderna, dvs. områden som inte får märkas.

Olika koder kan bära olika information. För EAN, GTIN- och ISBN-koder är endast siffror, bokstäver och tecken kan också kodas i streckkoder av kod 39, 93 eller 128, vilket innebär att t.ex. en beteckning kan ingå i streckkoden.

Beroende på streckkoden finns det en omfattande uppsättning regler som säkerställer att streckkoderna kan läsas optimalt. Det är till exempel viktigt att inte underskrida eller överskrida vissa storlekar och att till exempel fastställa minimihöjder för koderna.efinate.

Discounters kräver till exempel bevis på en viss streckkodskvalitet. ALDI och Hofer vill till exempel ha en kvalitet på minst "3B" i alla testdiscipliner för streckkoden på ALDI:s förpackningar. Du kan också beställa ett sådant streckkodstest i vår butik.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner