A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

RIP

En RIP är en rasterbildprocessor, dvs. en "rasterbildprocessor".

En RIP är vanligtvis en programvara, ibland en hårdvara eller en kombination av programvara och hårdvara, som kan postacript- eller PDF-data från ett sidbeskrivningsspråk till rasterpunkter eller bildfiler som skickas till en "bildbehandlare", dvs. en bildbehandlare, en plåtbehandlare eller en Bevisskrivare kan föras vidare.

Relaterad Einträge

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner