Ökning av tonvärde

Tonvärdesökning (TWZ) är en term från trycktekniken och beskriver förändringen av tonvärdena i en tryckmall under tryckprocessen. Rasterpunkterna som utgör tryckbilden förstoras i tryckprocessen, vilket resulterar i en mörkare tryckbild.

Hur stor punktförstärkningen är beror på olika faktorer, t.ex. vilken tryckprocess som används, papperstyp och substratets tjocklek. Som regel är punktförstärkningen mellan 10 och 20 %. Den kan bestämmas genom testutskrifter och kalibrering för att säkerställa en så exakt tonvärdesåtergivning som möjligt.

Korrekt justering av tonvärdena kan säkerställa att den utskrivna bilden har önskad färgton och ljusstyrka.

Till exempel innebär en tonvärdesökning på 18% att tonvärdena i den utskrivna bilden har ökat med 18% jämfört med originalbilden. Detta värde anger hur mycket mörkare tonvärdena blir i utskriften jämfört med den digitala versionen av bilden.

För att förklara det mer i detalj: Om en bild t.ex. har en viss gråton som är digitalt defi som ett tonvärde på 50%, innebär en tonvärdesökning på 18% att denna gråton representeras i den tryckta bilden med ett tonvärde på 68%. tonvärdesökningen är därför 18%.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner