Zwiększenie wartości tonu

Dot gain jest terminem używanym w technologii druku i opisuje zmianę wartości tonalnych szablonu wydruku podczas procesu drukowania. Kropki półtonów tworzące drukowany obraz są powiększane podczas procesu drukowania, co skutkuje ciemniejszym wydrukowanym obrazem.

Wielkość przyrostu punktu zależy od różnych czynników, takich jak zastosowany proces drukowania, rodzaj papieru i grubość podłoża. Z reguły przyrost punktu wynosi od 10 do 20 %. Można go określić na podstawie wydruków testowych i kalibracji w celu zapewnienia możliwie najdokładniejszego odwzorowania wartości tonalnych.

Prawidłowa regulacja wartości tonalnych zapewnia, że wydrukowany obraz ma pożądany odcień koloru i jasność.

Na przykład zwiększenie wartości tonalnej o 18% oznacza, że wartości tonalne na wydrukowanym obrazie są zwiększone o 18% w porównaniu do oryginalnego obrazu. Wartość ta wskazuje, o ile ciemniejsze są wartości tonalne na wydrukowanym obrazie w porównaniu z cyfrową wersją obrazu.

Aby wyjaśnić to bardziej szczegółowo: Jeśli, na przykład, obraz ma pewien odcień szarości, który jest cyfrowo defied jako wartość tonu 50%, zwiększenie wartości tonu o 18% oznacza, że ten odcień szarości jest reprezentowany na wydrukowanym obrazie z wartością tonu 68%. wzrost wartości tonu wynosi zatem 18%.

Więcej artykułów na ten temat:

Proszę zostawić komentarz

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner