A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

RGB

RGB oznacza kolory R czerwony, G zielony i B niebieski. Ludzkie widzenie kolorów opiera się na tych kolorach.

Monitory komputerowe i telewizory mają obszary światła czerwonego, zielonego i niebieskiego. Jeśli świecą się wszystkie trzy kolory, widzimy białe światło. Jeśli nie świeci się żaden kolor, widzimy czerń.

RGB przestrzeń kolorów jest addytywną przestrzenią kolorów (mieszanie światła), tj. jest używana w systemach samoświecących, takich jak monitory itp.

Ähnliche Einträge

Proszę zostawić komentarz

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner