Forøgelse af toneværdi

Tonal value increase (TWZ) er et udtryk fra trykteknologien og beskriver ændringen i tonalværdierne i en trykskabelon under trykprocessen. Rasterpunkterne, der udgør det trykte billede, forstørres af trykprocessen, hvilket resulterer i et mørkere trykt billede.

Mængden af dot gain afhænger af forskellige faktorer, såsom den anvendte trykproces, papirtypen og substratets tykkelse. Som regel ligger dot gain på mellem 10 og 20 %. Den kan bestemmes ved hjælp af testtryk og kalibrering for at sikre den mest nøjagtige gengivelse af toneværdier.

Korrekt justering af tonalværdierne kan sikre, at det udskrevne billede har den ønskede farvetone og lysstyrke.

For eksempel betyder en toneværdiforøgelse på 18%, at toneværdierne i det printede billede er forøget med 18% i forhold til det originale billede. Denne værdi angiver, hvor meget mørkere toneværdierne bliver i printet sammenlignet med den digitale version af billedet.

For at forklare det mere detaljeret: Hvis et billede f.eks. har en bestemt grå nuance, der er digitalt defi som en toneværdi på 50%, betyder en forøgelse af toneværdien på 18%, at denne grå nuance er repræsenteret i det trykte billede med en toneværdi på 68%. toneværdiforøgelsen er derfor 18%.

Flere artikler om emnet:

Efterlad en kommentar

GDPR-cookiesamtykke med ægte cookie-banner