Præcis proofing af toneværdierne i spotfarver

I de seneste uger har der været lange diskussioner på digitalprint-mailinglisten hos Fogra om, hvorvidt et forskningsprojekt om Defi om, hvorvidt der skulle startes et forskningsprojekt om Dstandardiserede tonale værdiskalaer for specialfarver. Hvad handler det hele om?

Inden for CMYK- og syvfarvetryk er definitionen af klare, printbare og bevisbare standarder veletableret og perfekt gennemprøvet i praksis. Hvis papiret eller papirklassen er kendt og defineret, en målestandard som M0/M1/M2 er fastlagt, og indholdet af optisk hvidt er kendt, kan der opnås en enestående præcis gengivelse af det efterfølgende tryk i prøvetrykket. Standarderne i ISO 12647-7 og -8 giver et meget godt grundlag for dette. Og hvis en præcis visning af prøvetryk er mulig, kan designere og grafikere også arbejde pålideligt, da de kan skabe nøjagtige, farvenøjagtige layouts baseret på forudsigelige print- og prøvetryksresultater.

Er spotfarver med i prøvefarvebindingen?

Men specialfarver som PANTONE kan forstyrre denne pålidelige produktionsproces betydeligt: De vælges normalt af grafiske designere og mærkevareejere blandt farvefans og bruges som standard til print. Ud over PANTONE findes der også andre systemer som HKS, Toyo, DIC og mange flere på markedet. God bevisbarhed og simulerbarhed er også givet her, hvis den er tilgængelig enten spektralt eller som en LAB-værdi med en defineret målebetingelse, og proofs systemet kan dække denne farve i sit farverum.

Desværre er der kun defineret fulde toner til beviset indtil videre. Den nuværende ISO 12647-7 siger det samme:

Der findes ingen standardmetode til at kommunikere nuancen af en fast farve, så målværdier og tolerancer for nuancen af en fast farve skal defineres i en separat aftale mellem deltagerne.

Dette kunne også fungere, for eksempel ved hjælp af en fysisk referenceprøve eller en PDF/X med en CxF/X-4a-måling med spektralværdier for den faste farve. På samme måde kunne man også definere flere graduerede farvetoneværdier, f.eks. 10%-gradationer. Men også her var der usikkerheder, som f.eks. spørgsmålet om, hvorvidt fantasifarven skulle overføres fra en original papirhvid til underlaget for den prøvetryksprofil, der skulle simuleres.

For os som prøvetryksproducenter er der derfor mange udfordringer, når vi prøvetrykker spotfarver, som ikke eller kun i utilstrækkelig grad er defineret i standarder:

 • Har vi fundet den korrekte LAB-værdi for farvenavnet for farven?
 • Er papirhvidheden på korrekturstandarden identisk med eller i det mindste lig papirhvidheden på den trykte vifte?
 • Hvordan ser en 50% af en PANTONE-spotfarve ud? Hvilken farve fremkommer, hvis proofpapirets hvid svarer til ventilatorens papirhvid? Og hvilken farve får man, hvis korrekturstandarden har defineret en anden papirhvid? Hvordan skal 50%-farven så justeres?
 • Hvad sker der, når et PANTONE solid colour-område eller et 50%-område overtrykkes på et CMYK-billede? Hvilken farve skabes?
 • Hvad nu, hvis blækproducenten har justeret PANTONE-formuleringen for bedre at kunne matche farven med en anden papirhvid? Hvordan kan jeg simulere dette i prøvetrykket?

Som udbyder af korrekturtjenester er vi faktisk ansvarlige for den korrekte referencering af farver. Hvis vi modtager PDF-filer med PANTONE- eller HKS-farver, bruger vi de relevante LAB-farveværdier fra producentens digitale databaser.

Men her skal vi igen være forsigtige, da farveværdierne i de digitale databaser og farveventilatorerne ofte ikke stemmer overens. Som vi har vist i tidligere indlæg, kan man nemt finde afvigelser fra DeltaE00 på mere end 8 selv i de nuværende farvevifter. Rabea Payson fra X-Rite/PANTONE har illustreret dette i en slide som følger og advarer mod farveafvigelser på DeltaE 20:

Men hvad er den bindende spotfarve for prøvetrykket? Er det den trykte spotfarve på farveviften, som hvis jeg skulle klippe den ud og sætte den på prøvetrykket? Eller er det den farve, der ville blive skabt, hvis denne spotfarve rent faktisk blev trykt på det endelige papir? I PSD er der tre idéer til dette.

 • Hvis der ikke er indgået nogen aftale, anvendes absolut reproduktion (uden nogen substratjustering) (som standard).
 • Hvis CIELAB-værdier ikke indeholder yderligere oplysninger, skal de fortolkes som værende udledt med M2 og white backing af hensyn til kompatibiliteten.
 • For udefinerede gradueringer bør der antages en lineær SCTV-adfærd.
Proof.de: Spotfarvetoner til måling. En typisk testformular til offsettryk i 5%-toneværdigraderinger med farveoptagelsesstrimler øverst og nederst og to områder, der er drejet 180° for at kunne beregne et gennemsnit af flere målinger fra flere zoner.
Proof.de: Spotfarvetoner til måling. En typisk testformular til offsettryk i 5%-toneværdigraderinger, med farveoptagelsesstrimler øverst og nederst og to områder, der er drejet 180° for at kunne beregne et gennemsnit af flere målinger fra flere zoner.

Er tonale værdigraderinger af en spotfarve i prøvetryksfarven bindende?

Lad os gå tilbage til vores tredje spørgsmål ovenfor: Hvordan ser en 50% af en PANTONE-spotfarve ud?

Toneværdier for spotfarver kan i øjeblikket ikke gengives pålideligt, hvis der ikke findes detaljerede oplysninger om toneværdierne. Problemerne med papirets hvidhed er kun én ting, men der opstår også andre effekter her: I offsettryk opstår der her en lang række afvigelser i mange forskellige retninger. Der opstår hurtigt afvigelser på DeltaE 10 mellem standard AM-raster og frekvensmodulerede raster for den samme spotfarve. Og papiroverfladen har også stor indflydelse, jo grovere jo mere kritisk, jo mere OBA, jo sværere.

Så længe der ikke findes bindende måledata for de enkelte "tints", dvs. procentvise gradueringer, for en spotfarve i en CxF-fil, kan der f.eks. ikke laves et bindende bevis for spotfarvegradueringer på grund af forskellige beregningsmodeller til forudsigelse af disse gradueringer, men altid kun et "sofisticateret gæt", og proofing-systemet kan i bedste fald lave et "godt gæt", men aldrig en bindende repræsentation.

Bør gengivelsen af spotfarvetoner defineres i en standard?

Der var en interessant diskussion om dette emne i Fogra's arbejdsgruppe for digitaltryk. Den samlede en lang række forskellige stemmer og meninger, hvoraf jeg gerne vil opsummere nogle kort. Svarene kan groft sagt kategoriseres i tre tendenser:

Nej, definitionen ville være for kompleks. Designere har alligevel ikke brug for tonale værdier, da de normalt kun arbejder med den fulde tone.

 • "Spotfarver vælges normalt som en solid farve fra en vifte og bruges i logoer. Da det kun er den faste farve, der kan ses i PANTONE-viften, er det kun den faste farve, der bruges i logoer og varemærker."
 • "Hvis der anvendes tonale værdier, er de i bedste fald dekorative og er derfor ikke værd at opsummere i en standard, som så kun vil være bindende i gennemsnit. Hvis designeren ikke bruger den faste PANTONE-tone 100%, "misbruger" han faktisk PANTONE-systemet, hvilket ikke kan være trykkeriernes og korrekturudbydernes problem."
 • "Selv repræsentationen af spotfarver via kontraktproofs er allerede kompleks og kræver specialiseret softwareeanapplikationer. For at opnå en passende simulering af en PANTONE-toneværdi skal der tages højde for toneværdiforøgelsen (SCTV), da enhver farvesimulering ville være misvisende uden punktforøgelse. Men dette er næppe realiserbart senest på det endelige printmateriale. "
 • "Hvad skal brugerne sammenligne den trykte farve med? Der er ingen reference, så hvordan kan man udvikle en metode, der løser dette problem?"
 • "Hvis brugerne vil have PANTONE-farver, skal de bede X-Rite om en PANTONE-farvevifte med referencebiblioteker. Jeg er sikker på, at X-Rite vil være glade for at tjene endnu flere penge på PANTONE."
  En anden bidragyder skrev: "Vi spurgte Pantone om dette - de så ikke noget behov, deres farveguider var bare guider, og det var svært at printe flere farver med den korrekte TVI. At beregne og udgive værdier med SCTV var heller ikke interessant for PANTONE på det tidspunkt."

Nej, mærkevareejere har ikke brug for dette, da de allerede har defineret, målt og matchet deres mærkevarefarve perfekt til tryksubstraterne. Mærkevarer vil derfor altid være bedre end standarden og har derfor ikke brug for det.

 • "Mærkevareejere har normalt hver eneste trykproces, hvert eneste substrat og hver eneste farve præcist defineret til deres mærkevarefarveprodukter og arbejder med særlige indstillinger, farvesæt og farveformuleringer, som alligevel er perfekt tilpasset deres særlige farve. De ville derfor ikke arbejde efter en standard, da de kender og kan kontrollere deres farve endnu bedre, så en standard ville snarere være et tilbageskridt for mærkevareejere."
 • "Der er ingen generel "reference", som de store spillere på markedet gerne vil have. De har alle deres egne referencer og vil aldrig acceptere et bevis, der ønsker at være "korrekt" med en DeltaE på 3."
 • "Skal vi udvikle standarder og metoder for alt, hvad brugerne gør? Designere tror, at en PANTONE-vifte er en reference, når den ikke er det. Et digitalt bibliotek med referenceværdier vil ikke løse dette problem, fordi ingen rigtig ved, hvordan man bruger et digitalt bibliotek. Når en bruger ændrer opaciteten eller transparensen af en Pantone-farve i InDesign, afviger det fra det allerede mangelfulde spotfarvesystem, og gør det endnu mindre brugbart."

Ja, alle producenter af proofing-software eller softproof-løsninger beregner alligevel spotfarvetoneværdier, så en standardiseret repræsentation af spotfarvetoneværdierne ville give mening for at harmonisere proof- og softproof-repræsentationen.

 • "For tjenesteudbydere og softwareproducenter inden for prøvetryk og soft proof ville en specifikation give mening, da alle i øjeblikket bringer deres egne ideer ind i deres software, og prøvetryk fra forskellige software RIP'er fra den samme PDF-fil med spotfarver kan se helt forskellige ud. Et harmoniseret prøvetryk ville være absolut ønskeligt for designere, prøvetrykkere og mindre trykkerier."
 • Da der ikke er nogen reference, kan enhver software hævde at være den "rigtige". Vi bør derfor evaluere, i hvilke tilfælde den absolutte og den medietilpassede farveplacering er bedre, og hvad der er den bedste metode til interpolation baseret på disse værdier."

Andreas Kraushaar fra Fogra vil også gerne starte et forskningsprojekt om emnet på baggrund af feedbacken. Han opsummerer diskussionen fra Fogra's synspunkt på følgende måde:

"Det praktiske problem er, at man kender en bestemt spotfarve og dens CIELAB-værdier og spektrum, når den anvendes som en solid farve. Men ikke mere. Designernes udkast indeholder ofte nuancer af denne ensfarvede farve, og spørgsmålet er: Hvordan kan denne farve pålideligt proofes og reproduceres? Indtil videre er der ingen, der kan løse dette problem præcist. Men hvis vi anvender viden om farver og tryk og moderne toneværdimetoder (såsom SCTV), kan vi måske anbefale en metode, der både kan bruges af RIP'er til at korrekturlæse sådanne farvetoner og af trykkerier til at anvende en TVI-kurve eller RIP-korrektion. Målet ville være at foreslå en sådan metode for at lette farvekommunikationen. Naturligvis behøver ingen at overholde den og kan gøre, hvad de vil. Standardisering er led blot et tilbud fra Fogra til industrien om forudsigelig printproduktion. For spotfarver er en sådan standardiseret printproduktion dog ikke mulig i øjeblikket."

Flere artikler om emnet:

Efterlad en kommentar

GDPR-cookiesamtykke med ægte cookie-banner