Slitstyrka

En tryckfärgs nötningsbeständighet är dess förmåga att motstå nötning genom kontakt, friktion eller rörelse. Bra nötningsbeständighet är viktigt för tryckta produkter som ofta vidrörs, t.ex. förpackningar, etiketter och reklammaterial.

De avgörande faktorerna är tryckets art (vidhäftning, densitet), friktionens typ (kraft, varaktighet) samt det gnidande materialets hårdhet och ojämnhet.

Nötningsbeständigheten hos en tryckfärg påverkas av ett antal faktorer, t.ex.

  • typ av bläck
  • tryckfärgens sammansättning
  • Bläckets tjocklek
  • typ av papper
  • villkoren för bearbetning

Tryckfärger med hög nötningsbeständighet tillverkas ofta på basis av oljor eller hartser. De innehåller ofta också speciella tillsatser som pigment, fyllmedel eller bindemedel som ökar nötningsbeständigheten.

Nötningsbeständigheten hos en tryckfärg kan mätas med hjälp av ett nötningstest. Tryckfärgen utsätts för en defiförstärkt nötningscykel och tryckfärgens nötning mäts.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner