Skapa EAN- och GTIN-koder: Tips för grafiska designers

EAN Koder är nu standard på alla produkter. Medan tant Emma i går brukade skriva in priserna för hand i kassakassan, är det i dag vanligt med skannerkassor som skannar standardiserade EAN-koder med en laser och därmed tydligt känner igen varan och lägger till den på kvittot.

EAN står förresten för "European Article Number" och infördes 2009 av den europeiska organisationen för elektronisk handel.obale GTINGlobal Trade Item Number". EAN eller GTIN är en streckkod som kan läsas av en maskin och som kan läsas av Streckkod läsare kan läsas.

För grafiska formgivare i Europa inom produktsektorn är det framför allt två standarder som är viktiga bland det nästan oändliga antalet EAN-koder som används i världen. EAN 13 och EAN 8, dvs. en streckkod som består av antingen 13 eller 8 siffror. Vad betyder dessa siffror egentligen?

EAN 13:

 • De tre första siffrorna är landsprefixet: 400-440 för Tyskland, 760-769 för Schweiz och Liechtenstein, 900-919 för Österrike.
 • Detta följs av ett företagsnummer, som kan vara 4-6 siffror långt.
 • Därefter följer tillverkarens artikelnummer, som kan vara 3-5 siffror långt.
 • och slutligen en kontrollsiffra, den 13:e siffran.

För böcker finns det till exempel en separat EAN/GTIN 13-kod där landprefixet ersätts av ett fiktivt bokland med siffran 979 eller 978, eller 977 för tidskrifter. Detta följs av ett tiosiffrigt ISBN eller ett åttasiffrigt ISSN utan kontrollsiffra, som när det gäller det korta ISSN vanligen kompletteras med två nollor till den 13:e siffran.

EAN 8:

 • De första 2-3 siffrorna är landsprefixet.
 • Därefter följer ett artikelnummer som är 4-5 siffror långt.
 • och slutligen en kontrollsiffra, den åttonde siffran

EAN 8-koden är en kort kod för produkter där EAN 13-koden skulle ta för mycket plats. Men den viktigaste tillämpningen för EAN 8 är: Alla koder med startsiffran 2 kan användas licensfritt inom ett företag, men de är inte unika i hela världen jämfört med alla andra EAN-nummer. Grafiska formgivare kommer oftast i kontakt med EAN 8-koder från företag som ALDI och Co. som använder just denna möjlighet till interna koder. använda.

 • Aldi Nord kodar sina egna produkter i form av 290X-XXXXXX, där 290 är ett slags "landsnummer" för internt bruk.
 • Aldi Süd kodar sina egna produkter med ett EAN-8-nummer av formen 221X-XXXXXX.

Dessutom finns det många andra tillämpningar, t.ex. nummer i butiker, t.ex. för självvägda varor som bananer etc., där vikten eller priset ingår i de sista siffrorna.

Med båda koderna finns det vanligtvis en vanlig textrad under linjestrukturen, där de 13 eller 8 tecknen vanligtvis skrivs ut i ett maskinläsbart typsnitt, t.ex. OCR-B. Om EAN-koden inte kan läsas av en maskin, till exempel på grund av mekanisk skada, är det fortfarande möjligt för kassörskan att läsa de 8 eller 13 siffrorna och skriva in dem i kassan.

Vad ska jag tänka på när jag skapar EAN-koder?

EAN 13-koden består av 113 lika breda element, så kallade moduler, som är exakt 0,33 mm (0,0130 tum) breda. På sidorna, framför startsekvensen, måste det finnas en tyst zon, även kallad ljusfält, med 11 modulbredder till vänster och 7 till höger, vilket lämnar 95 moduler för den egentliga koden. Koden börjar med en 101-sekvens, dvs. en svart-vit-svart linjesekvens till vänster och höger. I mitten av koden finns en linjesekvens 01010, dvs. vit-svart-vitt-vitt-svart-vitt. För EAN 8-koden är antalet moduler begränsat till 81, och den tysta zonen består här av 7 modulbredder vardera.

EAN-koderna är 37,29 x 26,26 mm för EAN 13 och 26,73 x 21,64 mm för EAN 8 i standardversionen, dvs. med utvidgningen 100%. Viktigt: Bredden avser inte bara stygnkoden utan även de två tysta zonerna, dvs. de minsta områden som ska hållas fria före och efter det sista strecket. I standardstorleken är dessa 3,63 mm till vänster och 2,31 mm till höger för EAN 13 och 2,31 mm på båda sidor för EAN 8.

EAN-kodernas höjd kan minskas inom vissa gränser, men bör aldrig vara mindre än 50% av EAN-bredden. En EAN 13-kod i standardformat bör därför vara minst 37,29 : 2, dvs. 18,65 mm hög.

För att uppfylla mer flexibla designkrav kan EAN-koderna visas förminskade eller förstorade, med minsta formatet 80% som motsvarar normalstorlek och största förstoringen 200% som motsvarar normalstorlek.

Tidigare kallades SC0 till SC9 för defiTidigare var förstoringar och förminskningar för EAN 13 och EAN 8 tillåtna, vilket fortfarande ofta meddelas grafiska formgivare som specifikationer. Vi har sammanställt följande tabell som en riktlinje, där förstoringar och förminskningar endast ska betraktas som riktlinjer. Mellan 81,8% och nästan 84% hittar du faktorspecifikationer på Internet för storleken SC0, så siffrorna ska inte ses som absoluta, utan snarare som en vägledning.

SC0 till SC9: Förstoringsfaktorer för EAN-koder:

SC-storlek / förstoringsfaktor / fältmått W X H EAN 13 / fältmått W X H EAN 8
SC0 / 82 % / 30,58 x 21,53 mm / 21,92 x 17,74 mm
SC1 / 91 % / 33,93 x 23,90 mm / 24,32 x 19,69 mm
SC2 / 100 % / 37,29 x 26,26 mm / 26,73 x 21,64 mm
SC3 / 110 % / 41,02 x 28,88 mm / 29,40 x 23,80 mm
SC4 / 121 % / 45,12 x 31,78 mm / 32,34 x 26,19 mm
SC5 / 136 % / 50,71 x 35,17 mm / 36,35 x 29,43 mm
SC6 / 152 % / 56,68 x 39,91 mm / 40,63 x 32,89 mm
SC7 / 167 % / 62,27 x 43,85 mm / 44,64 x 36,14 mm
SC8 / 182% / 67,87 x 47,79 mm / 48,65 x 39,38 mm
SC9 / 197% / 73,46 x 51,73 mm / 52,66 x 42,63 mm

Förstoringsfaktorer har sedan länge avskaffats och streckkoder mellan 80% och 200% är tillåtna vid alla förstorings- och reduktionsnivåer. Sedan 2010 har även de tysta zonerna reglerats mer flexibelt: Ett toleransområde på 0,8 modulbredder, dvs. för EAN-8 på cirka 11,5% av den tysta zonen är tillåtet (kvar 1,0 modulbredd för EAN 13), varvid det i allmänhet rekommenderas att göra den tysta zonen minst en modulbredd bredare än vad som krävs. Även små felställningar eller felaktigheter i stansningen i den slutliga utskriften kan annars lätt göra en lyckad kontroll omöjlig.

I praktiken blir dock ett annat problem uppenbart: Eftersom EAN-inspektionsutrustning och tillhörande programvara är dyra, har många företag endast inspektionsutrustning och programvara som redan är mer än 10 år gamla. Detta leder till att t.ex. de aktuella toleranserna för de tysta zonerna inte lagras i programvaran. I ett fall blev resultatet till exempel att förprovningen i tillverkningsföretaget med en föråldrad programvara från början av 2000 markerade koden som ogiltig eftersom de tysta zonerna var för små, medan koden i ALDI, som redan är utrustad med modern programvara, skulle ha passerat utan problem med högsta betyg på grund av de högre toleranserna på upp till 8,5% sedan 2010.

Tillåtna färgkombinationer

Färgen på staplarna och bakgrunden är också fördefinierad. Eftersom EAN-koden oftast skannas med en röd laser är det viktigt att EAN-kodens streck endast i liten utsträckning reflekterar det röda laserljuset mellan 633 och 670 nm, medan pappret eller bakgrundsmaterialet, teckenbäraren, måste reflektera laserljuset i tillräcklig utsträckning. De viktigaste tillåtna färgkombinationerna är därför:

 • Bakgrundsfärger: vit, gul, röd, magenta
 • Färger: svart, blått, grönt, brunt, cyan

Alla möjliga kombinationer är inte listade, men det är viktigt att notera att alla barer har minst cyan, bakgrunder aldrig. En omvänd representation är inte tillåten. En bakgrundsfärg får aldrig användas som färg för en stapel och en stapelfärg får aldrig användas som bakgrundsfärg.

Kontroll av EAN-koder

Beställ EAN / GTIN kontroll
Vi kontrollerar gärna dina streckkoder enligt ISO/IEC 15416 och ISO/IEC 15420 och t.ex. ALDI 3B-kriterierna. Du kan beställa testet direkt från vår butik.

Optimal läsbarhet för streckkoder är en avgörande faktor för att streckkodsläsare ska kunna känna igen dem. Dålig utskriftskvalitet, luckor och fläckar, otillräckligt ljusa fält eller en felaktig förstoringsfaktor är ofta orsaker till läsfel. Läsfel leder till att automatiserade processer hindras och till kostnader för manuellt ingripande, t.ex. genom att skriva in den oläsbara EAN-koden.

Alla välkända företag som ALDI, Lidl, Hofer, Penny, Tschibo och många fler insisterar därför på att kontrollera koden innan produkten tillverkas. EAN-koderna mäts på speciella mätinstrument och utvärderas med skolbetyg. Kriterierna är följande:

 • Kantkontrast
 • Symbolkontrast
 • Modulation
 • Rmin / Rmax
 • Fel
 • Avkodbarhet

Betyg från A till F, motsvarande skolbetyg 1 till 6, ges. Medan ALDI till exempel kräver minst B, dvs. betyg 2 i alla ämnen, är andra företag ibland mer tillmötesgående. En kassaskåp med skanner skulle också kunna läsa EAN-koder med skolbetyg 5, men vid kontroll av EAN-koder ligger fokus på att se till att koderna kan läsas så bra och optimalt som möjligt, även när de dras snabbt eller snett över skannern i kassan. Men även en begränsad höjd, saknade tysta zoner eller genomskinliga eller reflekterande bakgrunder är kriterier för nedvärdering eller uteslutning.

Bevis på EAN-koder

Bevis av EAN-koder uppstår ofta problemet att kontrollen av EAN-koder ofta leder till sämre resultat än t.ex. Offsettryck tryckt slutprodukt. De skyldiga är Bevistillverkare av programvara som bara brydde sig om hur färgglada proverna var, men inte om korrekturprogramvarans linjenoggrannhet. Hudtoner och ljusa färger var mycket mer intressanta för programvarutillverkarna än en korrekt återgivning av svarta linjer på en vit bakgrund. ALDI kräver till exempel numera att det inför lanseringen av en produkt ska finnas korrekturkopior som inte bara motsvarar den slutliga produkten i fråga om färg, utan också i fråga om EAN-kodens avkodbarhet.

Här misslyckas bevisen i alla vanliga bevissystem. Varför? De bråkdelar av en millimeter tunna linjerna på korrekturerna har vanligtvis en avsevärd breddökning på upp till mer än 40%, medan de vita utrymmena är starkt begränsade av de tjocka svarta linjerna. Därför klarar inte normala tryckbilder de strikta kriterier som ALDI, Lidl och Hofer kräver.

Proof.de har utvecklat en lösning tillsammans med en tillverkare av testutrustning för att producera verifierbara EAN-koder i enlighet med ALDI:s strikta riktlinjer på ett färgprecis och juridiskt bindande bevis. Detta kräver en viss ansträngning, men resultatet är bevis som inte bara överensstämmer med ISO 12647-7, men också klara de strikta testreglerna för EAN-koder med minst B-betyg. Regeln inom de discipliner som ska bedömas är fem gånger det högsta betyget A, dvs. 1, och en gång betyget B, dvs. skolbetyget 2.

Om du behöver sådana bevis eller har några frågor, vänligen kontakta oss.

Fler artiklar i ämnet:

3 svar på ”EAN / GTIN Codes erstellen: Tipps für Grafiker”

 1. Hej, herr Benz,
  De nämner att det sedan 2010 har funnits en större tolerans i mätningen av tysta zoner.
  I vilken ISO-version reglerades toleransen för ljuspunktszonen nyligen? Vi hittar inga hänvisningar till detta i den dokumentation som vi har tillgång till.
  Tack för din feedback

  mfg

  Mathias Baier

  Svara
  • Hej, herr Baier,

   Franz Verweyen från REA Verifier i Mühltal påpekade detta för mig, tillverkaren av verifikatorn och Transwin-programvaran som kan utvärdera GTIN-koderna.

   Han skrev till mig för ungefär ett år sedan:
   "Bedömningen av överensstämmelse med de minsta tysta zonerna på 7 x X modulstorlek till vänster och höger om kodens staplar utförs enligt den senaste tolkningen med en toleranszon på 0,8 x modulstorlek X."

   Detta är vad GS1:s allmänna specifikation säger i den aktuella versionen av den 3 augusti 2013, som kan laddas ned under http://www.gs1.ch/docs/default-source/gs1-system-document/genspecs/genspec-alle-kapitel.pdf?sfvrsn=10

   Under 5.2.1.4.4. tysta zoner (ljuszoner) står det:
   Den minsta bredden på en ljuszon i EAN/UPC-symbologin för huvudsymbolen är 7X. För de olika streckkodstyperna definieras och beskrivs nedan olika bredder på ljuszonerna, beroende på storleken och placeringen av raden med klartext (figur 5.2.1.4.3.3 - 1):
   För EAN 8: 7 moduler eller 2,31 mm till vänster och höger med en modulbredd på 0,330 mm.

   Enligt detta stycke skulle modulbredden därför vara 7 moduler till vänster respektive till höger. Men:

   På sidan 316, under 5.5.3.3.3.10.2, finns följande anmärkning:

   Ytterligare kriterium för klassificering av EAN/UPC-symboler
   ISO/IEC 15416-standarden tar hänsyn till ytterligare ett kriterium för symbolklassificering enligt symbologispecifikationen. För EAN/UPC-symbologin definieras de minsta ljusa zonerna i kapitel 5.2.1.4.4. Varje enskild skanningsprofil som inte uppfyller detta krav, med hänsyn till följande toleranser, måste tilldelas kvalitetsklass "0".

   EAN-8: 6,2 modulbredder till vänster, 6,2 modulbredder till höger !!!!

   Symboler som understiger det minsta X-måttet enligt figur 5.2.3.7 - 1 ska tilldelas kvalitetsklass '0' (se 5.5.3.4.3 för undantag). Anmärkning: Valet av minsta ljuszoner är baserat på de ursprungliga kvalitetsrekommendationerna från U.P.C. när EAN-13 och EAN-8 inte fanns. Minimala ljuszoner för dessa symboler har härletts från dem.

   Enligt Verwegen borde denna bestämmelse ha varit aktiv sedan 2010: 6,2 modulbredder till vänster och höger som tolerans för mätningen. Om du är osäker kan du helt enkelt ladda ner GS1-dokumentet, som nu har 499 sidor, och läsa paragraferna själv. På grund av dålig tabellformatering i kommentarsfältet kunde jag tyvärr inte kopiera de fullständiga GSI-tabellerna här.

   Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig här. Många hälsningar

   Matthias Betz

   Svara

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner