EAN / GTIN streckkodskontroll och rapport på shop.proof.de

Skapa EAN- och GTIN-koder: Tips för grafiska designers

EAN Koder är nu standard på alla produkter. Medan tant Emma i går brukade skriva in priserna för hand i kassakassan, är det i dag vanligt med skannerkassor som skannar standardiserade EAN-koder med en laser och därmed tydligt känner igen varan och lägger till den på kvittot.

EAN står förresten för "European Article Number" och infördes 2009 av den europeiska organisationen för elektronisk handel.obale GTINGlobal Trade Item Number". EAN eller GTIN är en streckkod som kan läsas av en maskin och som kan läsas av Streckkod läsare kan läsas.

För grafiska formgivare i Europa inom produktsektorn är det framför allt två standarder som är viktiga bland det nästan oändliga antalet EAN-koder som används i världen. EAN 13 och EAN 8, dvs. en streckkod som består av antingen 13 eller 8 siffror. Vad betyder dessa siffror egentligen?

Läs mer på

Beroende på vald inställning visas EAN-linjerna i proofs jämnare eller mindre jämnt. Det syns tydligt att modulerna är uppbyggda av många färger och att det särskilt inom de smala svarta linjerna finns en avsevärd ökning av bredden. Normalt bör en smal svart EAN-linje motsvara bredden på det vita utrymmet däremellan.

Verifierbarhet av EAN-koder i beviset

Det ställs allt högre krav på att leverantörer av proof-tjänster ska kunna visa "verifierbara" EAN-koder, dvs. streckkoder, i proofet. Bakgrunden till detta är att framför allt de stora lågpriskedjorna som Aldi, Lidl, Hofer & Co. i förväg vill se ett förpackningsprov från sina leverantörer för godkännande. Detta förpackningsprov bedöms inte bara visuellt med avseende på färg, utan även läsbarheten av de tryckta EAN-koderna utvärderas med en mätanordning och måste uppfylla vissa kriterier: Symbolkontrast, modulation, avkodbarhet, defekter, fläckar: Alla ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner