Proof.de: Nya kriterier för verifiering av streckkoder enligt ISO/IEC 15416:2016

Verifiering av streckkoder: Nytt i ISO 15416:2016

ISO/IEC 15416:2016 - Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångst - Testspecifikationer för streckkodskvalitet - Linjära symboler fastställer de aktuella kriterierna för streckkodstestning. ISO 15416:2016 ersätter ISO 15416:2000 och definierar modifierade beräkningar av streckkodskvalitet för vissa områden. Vid streckkodsverifiering med Proof GmbH verifieras streckkoderna enligt de aktuella kriterierna i ISO 15416:2016. De viktigaste ändringarna i ISO 15416:2016 i korthet: Fyra av de sju streckkodsparametrarna - symbolkontrast, ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner