Tabulka bílého papíru na proof.de pro hodnoty bílého papíru všech hlavních výrobců papíru a online tiskáren.

Bílý papír měřený výrobci papíru a online tiskárnami

Spektrálně jsme změřili bělost papíru a podíl optických zjasňovačů u více než 1 000 papírů od nejvýznamnějších výrobců papíru, jako jsou Berberich a Papier Union, a také od online tiskáren, jako jsou Flyeralarm a wir-machen-druck.de. V současné době zveřejňuje údaje o bělosti papíru a podílu optických zjasňovačů ve svých papírech pouze několik výrobců, ale pouze technické klíčové údaje, jako je bělost podle ISO 2470-2 nebo CIE ISO 11475. Pomocí těchto hodnot však mohou designéři jen stěží určit bělost papíru. Navíc tyto údaje nelze použít k ...

Přečtěte si více

Detail Měřicí hlava X-Rite Spectroproofer ILS30 a porovnání s měřicí hlavou X-Rite Spectroproofer ILS20

X-Rite Spectroproofer ILS30: Nová měřicí technologie představená na Proof.de

S novým systémem SpectrodůkazS přístrojem ILS30 od společnosti X-Rite Proof GmbH vytvořil základ pro automatizovaná kontrolní měření a kontrolní certifikace podle normy M1. To znamená, že důkazy s optickými zjasňovači (OBAs - Optical Brightning Agents) lze měřit. Oproti dřívějším oznámením je nový spektroproofer schopen měřit i současné průkazní standardy s měřicím standardem M0 jako dříve.

U nového spektrofotometru ILS30 se změnilo také uspořádání UGRA/Fogra Mediální klínmírně upraven. Níže si můžete prohlédnout srovnání starého a nového mediálního klínu.

Detail Měřicí hlava X-Rite Spectroproofer ILS30 a porovnání s měřicí hlavou X-Rite Spectroproofer ILS20
Detail Spectroproofer ILS30 front, ILS20 rear
X-Rite Spectroproofer ILS30 Verpackung / Balení
Balení přístroje X-Rite Spectroproofer ILS30

Přečtěte si více

Aktualizace na Fiery XF Proofing 6.2

Nový používaný korekturní software: Fiery XF 6.0 Proofing

S Fiery XF 6.0 Důkazjsme používali nejnovější aktualizaci softwaru proof od společnosti EFI v provozu. Přechod na nový systém proběhl relativně hladce a byl dokončen během několika hodin. Nový důkazní software přináší zákazníkům Proof.de některé výhody:

  • ještě rychlejší a přesnější barevné výsledky
  • Provádění režimů měření M0, M1 (D50) a M2 (bez UV složky) pro měření podle ISO 13655
  • Lepší zobrazení gradientů díky funkci Fiery Dynamic Smoothing
  • Aktualizované normy pro dokazování: GRACoL a SWOP 2013
  • Nová IDEAlliance ISO 12647-7 Mediální klín 2013 k dispozici
  • Až čtyři paralelní instance Tiskový engine Adobe PDF možné

Přečtěte si více

Fogra 51 a Fogra 52 v beta fázi

S revizí normy ISO 12647-2 dojde v polygrafickém průmyslu brzy k reorganizaci nejdůležitějších tiskových podmínek pro ofsetový tisk. V současné době probíhají pod koordinací společnosti Fogra různé tiskové testy a praktické zkoušky, jejichž cílem je prozkoumat vhodnost nových tiskových podmínek a výrobních zařízení. Fogra 51 se stane standardem pro matné a lesklé natírané ofsetové papíry. Fogra 52 se stane standardem pro podtrhávané papíry. Rovněž pro nátisk se bude zjišťovat vhodnost papírů s vyšším podílem optického ...

Přečtěte si více

Ne všechny D50 jsou stejné: standardní světlo a ISO3664:2009

Od roku 2009 se tiskárny a poskytovatelé nátiskových služeb stále častěji setkávají s novou světelnou normou D50: ISO 3664:2009. Tato norma specifikuje, jak vypadá nové standardní světlo D50, pod kterým se porovnávají nátisky a tiskové produkty. A jedna novinka je při nátisku okamžitě patrná: nové standardní světlo obsahuje UV složky, které řeší optické zjasňovače, jež se často používají v ofsetových papírech. Výsledek: v tiskové místnosti leží nažloutle bledý nátisk vedle modrobíle zářícího tiskového archu. ...

Přečtěte si více

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie