Fogra 51 och Fogra 52 i betafasen

I och med revideringen av ISO 12647-2 kommer tryckindustrin inom kort att få se en omorganisation av de viktigaste tryckförhållandena för offsettryck. För närvarande pågår olika trycktester och praktiska försök under samordning av Fogra för att undersöka lämpligheten hos de nya tryckförhållandena och produktionsutrustningen. Fogra 51 kommer att bli standard för matt och glansigt bestruket offsetpapper. Fogra 52 kommer att bli standard för understruket papper. Även för provtryckning kommer lämpligheten av papper med en högre andel optiska ...

Läs mer på

Fogra-certifiering 33246 av Proof GmbH, proof.de

Nya tryckvillkor FOGRA 48/49/50

ECI har publicerat de nya tryckvillkoren FOGRA 48, FOGRA 49 och FOGRA 50. FOGRA 48 är för rulloffsettryck på förbättrat tidningspapper och benämns även "INP", "Improved Newsprint". Process Standard Offset "PSO INP Paper (ECI)" är för heatset rulloffsettryck på förbättrat tidningspapper. FOGRA 49 och 50 står för folielaminerad arkoffset baserad på ISOCoated V2, FOGRA 39. Förmodligen kommer dessa dock knappast att spela någon roll för provningen, eftersom enligt ECI "datauppsättningarna ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner