proofen

"důkaz" znamená vytvořit nebo nechat vytvořit důkaz. "Ještě musím nechat udělat důkaz brožury" je typická formulace pro slovo "důkaz".

Proofing tedy znamená, že si necháte vytvořit barevný a právně závazný náhled v souladu s platnou normou ISO 12647-7. Aktuálně platnou revizí této normy je v současné době norma ISO 12647-7:2016, která upravuje ústřední parametry proofingu, jako jsou cílové tolerance a specifikace pro výrobu proofu, zkušebního lístku a protokolu o zkoušce.

Pouze vytištěním UGRA/Fogra nebo, v případě amerických standardů proof, IDEAlliance mediální klín, stává se korektura korekturou, tj. "korektura" je něco jiného než "tisk". Tento mediální klín se nemusí měřit, ale tiskárně samozřejmě pomůže, když ho nemusí nejdříve měřit, ale na první pohled vidí, že náhled byl vytvořen v souladu s platnou normou barevně a právně závazně.

Ähnliche Einträge

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie