A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Aplikace inkoustu

Pokrytí inkoustem v tisku označuje množství inkoustu naneseného na potištěný povrch. Označuje se také jako pokrytí inkoustem nebo hustota inkoustu. Nanášení barvy je důležitým parametrem v procesu tisku, protože ovlivňuje intenzitu a sytost barev.

Vysoký nános inkoustu může vést k intenzivnějším barvám a vyšší sytosti, ale také k delší době schnutí a možným problémům, jako je prosakování inkoustu papírem. Nízká aplikace inkoustu může naopak vést k bledým nebo vymývaným barvám.

Pokrytí inkoustem se obvykle vyjadřuje v procentech a udává, kolik procent tiskové plochy je pokryto inkoustem. Pokrytí inkoustem 100 % znamená, že celá plocha je zcela pokryta inkoustem, zatímco pokrytí inkoustem 0 % znamená, že není aplikován žádný inkoust a plocha zůstává prázdná. ISOCoatedV2 má maximální pokrytí inkoustem 330%, ISOCoatedV2 300% - jak název napovídá - má snížené pokrytí inkoustem pouze 300%. Nástupce standardu PSOCoatedV3 byl vytvořen a zveřejněn pouze ve verzi s maximálním pokrytím inkoustem 300%.

Existuje několik důvodů, proč je maximální pokrytí inkoustem pro PSOCoatedV3 omezeno na 300%. Zde jsou některé z hlavních důvodů:

Vysoký nános inkoustu může vést k problémům, jako je přetisk, chování při mokrém tisku, rozmazávání inkoustu a delší doba schnutí. Tyto problémy mohou zhoršit kvalitu tisku nebo způsobit přenesení motivu na opačnou stranu při skládání. Někdy jsou skládací stroje po složení ještě příliš "mokrého" tisku tak rozmazané a špinavé, že je nutné je nejprve nákladně vyčistit. Omezením aplikace barvy 300% se tyto možné problémy minimalizují.

Svou roli však hrají také ekologické a nákladové aspekty: vysoké pokrytí inkoustem znamená, že se použije větší množství inkoustu nebo tiskařské barvy, což může vést k vyšší spotřebě inkoustu a potenciálně i k dopadům na životní prostředí. Omezením množství nanesené barvy dochází k určité úspoře spotřeby inkoustu, což zase přispívá k ekologičtějšímu procesu tisku.

Dnes se pokrytí inkoustem často následně snižuje z 300% na ještě nižší hodnoty pomocí takzvaného "Ink Saver". Pokud tedy dodáte do tiskárny soubor s pokrytím inkoustu 300%, nemáte jistotu, že obdržíte výtisk s pokrytím inkoustu 300%.

Další články k tématu:

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie