Barevné spektrum

V tiskařském průmyslu se termínem barevné spektrum obvykle označuje dosažitelný barevný prostor.

"Barvaspektrum"Barevné spektrum" popisuje souhrn barev, které může tiskový proces nebo konkrétní tiskárna reprodukovat. Barevné spektrum je určeno použitými tiskovými barvami, inkousty a tiskovými technikami. "Nová tiskárna CANON má super barevné spektrum" by bylo klasické hovorové vyjádření.

Čím větší je Barevný prostor tiskového procesu, tím více různých barev lze přesně reprodukovat. Tiskové technologie, jako např. Ofsetový tisk, Flexotisk a digitální tisk mají různá barevná spektra v závislosti na barvě, podkladu a dalších technických faktorech, jako jsou procesní nebo přímé barvy.

Kontrola barevného spektra je v tiskařském průmyslu důležitým aspektem, zejména pokud jde o reprodukci přesných a konzistentních barev v tištěných materiálech. Správa barev-systémy se používají k zajištění toho, aby barvy na vytištěném produktu odpovídaly zamýšleným hodnotám barev, Digitální náhledy se používá pro kontrolu na tiskovém stroji a v předstihu v procesu návrhu pro barevně přesné zobrazení pozdějších výtisků.

Barevné spektrum však může být také jediné spektrum jedné barvy.

Pokud se barva měří pomocí spektrálního měřicího zařízení, vytvoří se soubor, do kterého se například při měření monitorů zapíše emisní barevné spektrum nebo při měření tisků se do souboru zapíše remisní barevné spektrum. Typické soubory jako např. CXF (Formát výměny barev) nebo CGATS obsahují barevné spektrum nebo několik barevných spekter, která jsou v souboru zobrazena spektrálně. Pro každý bod měření vlnové délky měřicího zařízení je uložena hodnota, ze které lze následně vypočítat hodnotu barvy.

Příklad takového souboru CGATS naleznete na naší stránce. Bílé tabulky tiskových papírůkde jsme změřili barevné spektrum papíru a zveřejnili je jako soubor. Takový soubor CGATS vypadá takto:

CGATS.17
Původce "Proof GmbH, https://www.proof.de | BabelColor CT&A, verze 4.0.0 b298"
LGOROWLENGTH 1
CREATED "2019-02-28" # Čas: 16:51:26
INSTRUMENTACE "i1Pro 2 (XRGA)"
# Sériové číslo přístroje: "1095898"
#
# Název vzorku-1 (S1): "Arktika-GC1-M2".
#
MEASUREMENT_SOURCE ""S1: Reflectance (M2) Illuminant:D50 Observer:2_deg Units=Reflectance(0-1) WhiteBase=Automatic Filter=no""
#
KLÍČOVÉ SLOVO "SAMPLE_ID"
KLÍČOVÉ SLOVO "SAMPLE_NAME
NUMBER_OF_FIELDS 44
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID SAMPLE_NAME L*a*b*_L L*a*b*_a L*a*b*_b L*C*h*(ab)_L L*C*h*(ab)_C L*C*h*(ab)_h nm380 nm390 nm400 nm410 nm420 nm430 nm440 nm450 nm460 nm470 nm480 nm490 nm500 nm510 nm520 nm530 nm540 nm550 nm560 nm570 nm580 nm590 nm600 nm610 nm620 nm630 nm640 nm650 nm660 nm670 nm680 nm690 nm700 nm710 nm720 nm730
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 1
BEGIN_DATA
1 Arktika-GC1-M2 95,45 0,6834 3,022 95,45 3,098 77,26 0,4987 0,5423 0,5984 0,7088 0,7831 0,8209 0,8362 0,8462 0,8558 0,8625 0,8682 0,8732 0,8764 0,8783 0,8805 0,8803 0,8811 0,8822 0,8806 0,8840 0,8856 0,8896 0,8943 0,8997 0,9078 0,9182 0,9316 0,9424 0,9501 0,9546 0,9563 0,9571 0,9612 0,9646 0,9671 0,9711
END_DATA

V řádku "Sample_ID", za slovem LAB a LCH jsou naměřená spektra uvedena ve sloupcích od 380 do 730 nanometrů; řádek pod "BEGIN_DATA" pak obsahuje příslušné naměřené hodnoty, z nichž byly vypočteny hodnoty barev LAB a LCH.

Termín barevné spektrum se zde tedy vztahuje na skutečně individuální barevné spektrum měřené barvy, a nikoli na barevný prostor tiskárny nebo tiskového procesu.

Další články k tématu:

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie