A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

CGATS

CGATS je zkratka pro "Committee for Graphic Arts Technologies Standards", což v překladu znamená "Výbor pro standardy v grafickém umění a technologiích". Jedná se o mezinárodní organizaci, která se zabývá vývojem standardů a norem pro grafický průmysl. Tyto normy pokrývají širokou škálu témat, včetně řízení barev, tiskových technologií, zpracování obrazu, měření a zkušebních metod, které zajišťují jednotnost a vysokou kvalitu procesů a výrobků v grafickém průmyslu.

CGATS úzce spolupracuje s dalšími normalizačními organizacemi, jako je Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), aby zajistila, že vytvořené normy budou mezinárodně uznávány a budou moci být použity v různých zemích a odvětvích.

Normy CGATS hrají v grafickém průmyslu důležitou roli a pomáhají zajistit kvalitu, konzistenci a přesnost tiskových produktů, systémů správy barev a dalších grafických technologií.

CGATS však může odkazovat i na soubory, ve kterých jsou například barvy uloženy ve formátu CGATS. Například všechna měření bělosti papíru provedená přístrojem Proof GmbH lze stáhnout i s jejich spektrálními hodnotami v souborech CGATS z obchodu Proof GmbH.

Soubory CGATS obvykle obsahují standardizované informace, které jsou důležité pro přesnou reprodukci barev a zajištění kvality při tiskové produkci. Některé z údajů, které mohou být uloženy v souboru CGATS, jsou uvedeny níže:

  • Údaje z měření: Soubory CGATS mohou obsahovat naměřená data z přístrojů pro měření barev nebo spektrofotometrů, které se používají k záznamu hodnot barev tištěných výrobků nebo barevných vzorků. Tato měření lze uložit ve formě spektrálních hodnot nebo souřadnic XYZ-souřadnic barevného prostoru.
  • Barevný profile: Barevné profily popisují vlastnosti vstupních a výstupních zařízení, jako jsou monitory, tiskárny a skenery. Soubory CGATS mohou obsahovat informace o těchto profilech.
  • Standardy pro měření barev: Soubory CGATS mohou obsahovat informace o referenčníchzfarben nebo standardech pro měření barev, které se používají ke kalibraci zařízení pro měření barev.
  • Parametry tisku: Soubory CGATS mohou v tiskových procesech uchovávat parametry, jako jsou tiskové barvy, použití inkoustu, rozlišení tisku a další nastavení tisku.
  • Metadata: Další informace, jako je datum vytvoření, autor, účel a popis, mohou být vloženy do souborů CGATS, aby dokumentovaly kontext a zamýšlené použití uložených dat.
  • Referenční údaje: V souborech CGATS mohou být uložena také referenční data pro konkrétní barevné normy nebo tiskové procesy.

Přesná struktura a formát souborů CGATS se mohou lišit v závislosti na konkrétních požadavcích a standardech grafické aplikace nebo odvětví. Tyto soubory jsou důležité pro zajištění přesné reprodukce barev a vysoké kvality při tiskové produkci.

Další články k tématu:

1 komentář u „CGATS“

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie