Certifikační logo PDFX tiskárny Proof GmbH pro certifikaci výstupu dat PDF-X/4 na důkaz

Proof GmbH je opět připraven k výstupu PDFX Certifikát PDF/X-4

Dva roky po své první certifikaci PDFX-ready prošel Proof GmbH v červnu úspěšně recertifikací švýcarské iniciativy PDFX-ready pro výstup dat PDF/X-4. Společnost Proof GmbH je tak v současné době jedinou německou společností certifikovanou pro korekturu souborů PDF/X-4. Touto re-certifikací jsme opět prokázali, že dokážeme na našem korekturním systému vyvést data PDF/X-4 v souladu s aktuálními specifikacemi. Certifikaci provedly jménem PDFX-ready společnosti Ugra a Fogra ...

Přečtěte si více

Certifikát PDF X-ready pro zkušební tisk dat PDF-X/4. Tiskárna Proof GmbH je již řadu let certifikována pro nátisk dat PDF/X-4.

Proof GmbH je připraven k výstupu PDFX Proof PDF/X-4 Certified

V březnu Proof GmbH úspěšně prošel certifikací švýcarské iniciativy PDFX-ready pro zkušební výstup dat PDF/X-4. Společnost Proof GmbH je tak v současné době jedinou německou společností certifikovanou pro korekturu souborů PDF/X-4. Touto certifikací jsme úspěšně prokázali, že můžeme přijímat data PDF/X-4 podle specifikací PDFX-ready a výstupovat je na našem korekturním systému. Certifikaci provedly jménem PDFX-ready společnosti Ugra a Fogra ...

Přečtěte si více

Certifikát PDF X-ready pro zkušební tisk dat PDF-X/4. Tiskárna Proof GmbH je již řadu let certifikována pro nátisk dat PDF/X-4.

PDF/X4 - budoucnost PDF/X

Standard PDF/X4, nová specifikace pro export PDF, je k dispozici již několik let. Jaké jsou však skutečné výhody PDF/X4?

Uživatelé z oblasti tisku znají normy ISO PDF-X již řadu let. Zatímco název PDF znamená "Portable Document Format", tj. přenosný, a tedy přenositelný dokument, PDF "X" je verze specializovaná pro "eXchange", tj. výměnu souborů PDF. Konkrétně to znamená, že mnoho funkcí, které může soubor PDF potenciálně zobrazovat (formulářová pole, výpočty, 3D prvky, filmy atd.), ale které nelze ovládat v tisku, je v PDF/X zakázáno, aby byla zajištěna bezpečná výměna dat.

Přečtěte si více

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie