PDFX-certifieringslogotyp för Proof GmbH för certifiering för bevisutmatning av PDF-X/4-data

Proof GmbH är återigen PDFX-ready Output Proof PDF/X-4-certifierad

Två år efter sin första certifiering av PDFX-ready klarade Proof GmbH i juni framgångsrikt omcertifieringen av det schweiziska PDFX-ready-initiativet för proof output av PDF/X-4-data. Därmed är Proof GmbH för närvarande det enda tyska företaget som är certifierat för proofing av PDF/X-4-filer. Med denna omcertifiering har vi återigen bevisat att vi kan mata ut PDF/X-4-data på vårt proofingsystem enligt gällande specifikationer. Certifieringen utfördes på uppdrag av PDFX-ready av Ugra och Fogra ...

Läs mer på

PDF X-ready-certifikat för korrekturutskrift av PDF-X/4-data. Proof GmbH har redan varit certifierad för korrekturtryck av PDF/X-4-data i många år

Proof GmbH är PDFX-ready Output Proof PDF/X-4-certifierad

I mars klarade Proof GmbH certifieringen av det schweiziska PDFX-ready-initiativet för proof output av PDF/X-4-data. Därmed är Proof GmbH för närvarande det enda tyska företaget som är certifierat för proofing av PDF/X-4-filer. Med denna certifiering har vi framgångsrikt bevisat att vi kan ta emot PDF/X-4-data enligt specifikationerna i PDFX-ready och mata ut dem på vårt proofing-system. Certifieringen utfördes på uppdrag av PDFX-ready av Ugra och Fogra ...

Läs mer på

PDF X-ready-certifikat för korrekturutskrift av PDF-X/4-data. Proof GmbH har redan varit certifierad för korrekturtryck av PDF/X-4-data i många år

PDF/X4 - Framtiden för PDF/X

PDF/X4-standarden, en ny PDF-specifikation för PDF-export, har funnits tillgänglig i flera år. Men vilka är de faktiska fördelarna med PDF/X4?

Användare inom tryckerisektorn har varit bekanta med ISO PDF-X-standarderna i många år. Medan namnet PDF står för "Portable Document Format", dvs. det bärbara och därmed överförbara dokumentet, är PDF "X" en version som är specialiserad för "eXchange", dvs. utbyte av PDF-filer. Konkret innebär detta att många av de funktioner som en PDF-fil potentiellt kan visa (formulärfält, beräkningar, 3D-element, filmer etc.), men som inte kan kontrolleras i utskrift, är förbjudna i PDF/X för att garantera ett säkert datautbyte.

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner