Korrekturfilerna har laddats och kan kontrolleras.

Mer bekväm uppladdning av bevisdata på shop.proof.de

Från och med denna vecka är datauppladdningen på http://shop.proof.de ännu mer bekväm. Flera filer per artikel kan nu laddas upp inte bara individuellt, utan också tillsammans. Uppladdningarna startas och laddas upp en efter en. När alla filer har laddats upp visas filerna som vanligt för kontroll. Om en fil har laddats upp felaktigt kan detta fortfarande korrigeras utan problem. Filuppladdningarna bekräftas och kontrolleras först genom att trycka på knappen "Uppladdningar slutförda, slutför ordern". ...

Läs mer på

Vilka uppgifter ska jag lämna för kontroll?

Ett korrektur är lämpligt för två typer av färgkontroll: för det första under skapande- eller retuschfasen, till exempel för att jämföra en färgretuscherad bild igen med originalet, och för det andra för att kontrollera de slutliga uppgifterna direkt före tryckning. För kontrollproofs under dataskapandet av ett projekt är dataformatet vanligtvis irrelevant. PDF, JPEG, TIFF; EPS, PS eller till och med PSD ... många korrekturföretag accepterar en mängd olika dataformat. Viktigt för en korrekt bedömning av ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner