Korrekturfilerna har laddats och kan kontrolleras.

Mer bekväm uppladdning av bevisdata på shop.proof.de

Från och med denna vecka är datauppladdningen på http://shop.proof.de ännu mer bekväm. Flera filer per artikel kan nu laddas upp inte bara individuellt, utan också tillsammans. Uppladdningarna startas och laddas upp en efter en. När alla filer har laddats upp visas filerna som vanligt för kontroll. Om en fil har laddats upp felaktigt kan detta fortfarande korrigeras utan problem. Filuppladdningarna bekräftas och kontrolleras först genom att trycka på knappen "Uppladdningar slutförda, slutför ordern". ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner