Χρωματομετρητής

Το χρωματόμετρο είναι ένα Χρωματομετρητής για τη μέτρηση/σύγκριση χρωμάτων.
Χρησιμοποιείται συχνά για τη βαθμονόμηση οθονών ή στη βιολογία/χημεία για ανάλυση. Πιο εξελιγμένες συσκευές, όπως το Φασματοφωτόμετρομπορούν να μετρήσουν τα χρώματα φασματικά και χρησιμοποιούνται επίσης, μεταξύ άλλων, για την Απόδειξη χρησιμοποιείται για την επαλήθευση ή τη βαθμονόμηση των εκτυπωτών.

Σχετικό Einträge

Αφήστε ένα σχόλιο

Συναίνεση GDPR cookie με πραγματικό cookie banner