osadzanie czcionek, konwersja na ścieżki lub rasteryzacja

Aby zapewnić bezpieczną wymianę danych między klientami a dostawcami usług proofingu, czcionki muszą być osadzone, przekształcone w ścieżki lub rasteryzowane. Gwarantuje to, że jest to i pozostanie dokładnie ta sama czcionka i dokładnie ten sam styl czcionki. Jak to zrobić? W programach InDesign i QuarkXPress podczas eksportowania danych proszę wybrać standard PDF/X-3. W programach Illustrator i Freehand proszę zaznaczyć czcionkę i wybrać z menu opcję "Konwertuj czcionkę na ścieżki". W programie Photoshop proszę zaznaczyć warstwę tekstową, kliknąć prawym ...

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner