Hvor nøjagtigt kan blæk måles?

I nogle år er det blevet lettere og billigere at foretage farvemålinger af trykfarver. Derfor tror man ofte, at måling af trykfarver er enkel, billig og frem for alt meget præcis. Og det endda på tværs af forskellige mærker og generationer af måleapparater. Er dette sandt?

Når man ser på nogle undersøgelser, ser det ikke nødvendigvis ud til at være tilfældet. IFRA kræver f.eks., at ved måling af BCRA-keramikfliser skal farveforskellene mellem forskellige måleapparater begrænses til under Delta-E 0,3 skal være. I virkeligheden så det dog anderledes ud. I en undersøgelse af Nussbaum havde 8 ud af 9 målinger et Delta-E på over 2,0; i en undersøgelse af Wyble & Rich var afvigelserne mellem Delta-E 0,76 og 1,68. Men hvorfor er afvigelserne så store?

På den ene side er måleinstrumenterne forskellige i den måde, de belyser de overflader, der skal måles, på. Dette er vigtigt i to henseender: På den ene side kan målingerne, afhængigt af materialet, være meget forskellige, hvis f.eks. lys kun udsendes fra én lyskilde på målefladen og måles. Hvis et måleapparat f.eks. kun har én lampe, der lyser i en 45 graders vinkel på målefladen, og hvis dens refleksion måles, kan målingen afvige med op til Delta-E 3,0, hvis man kun drejer måleapparatet rundt om sin egen akse. Hvis en venstrehåndet og en højrehåndet person måler de samme fliser med det samme måleapparat, kan målingen være helt forskellig, blot fordi måleapparatet holdes forskelligt og fliserne belyses forskelligt.

Løsningen på dette: Flere lyskilder er fordelt i et måleapparat, eller i bedste fald udsendes belysningen direkte i en cirkel i en vinkel på 45 grader for at minimere sådanne effekter.

Læs mere her

GDPR-cookiesamtykke med ægte cookie-banner