Valitusta asetuksesta riippuen EAN-viivat näytetään vedoksissa tasaisempina tai epätasaisempina. On selvästi nähtävissä, että moduulit rakentuvat monista väreistä ja että erityisesti kapeiden mustien viivojen sisällä on huomattava leveyden kasvu. Normaalisti kapean mustan EAN-viivan pitäisi vastata välissä olevan valkoisen tilan leveyttä.

EAN-koodien todennettavuus todisteessa

Todistuspalvelujen tarjoajilta vaaditaan yhä useammin, että niiden on pystyttävä näyttämään todentamiskelpoiset EAN-koodit eli viivakoodit todisteessa. Taustalla on se, että erityisesti suuret halpakauppiaat, kuten Aldi, Lidl, Hofer & Co. haluavat nähdä pakkaustodisteen tavarantoimittajiltaan etukäteen hyväksyntää varten. Pakkausnäytettä ei arvioida ainoastaan silmämääräisesti värin perusteella, vaan myös painettujen EAN-koodien luettavuutta arvioidaan mittalaitteella, ja sen on täytettävä tietyt kriteerit: Symbolin kontrasti, modulaatio, dekoodattavuus, viat, virheet: Kaikki ...

Lue lisää

GDPR-evästeiden suostumus todellisen evästeen bannerin avulla