Proof GmbH:n tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

1. tietosuoja yhdellä silmäyksellä

Yleisiä huomautuksia

Seuraavissa ilmoituksissa annetaan yksinkertainen yleiskatsaus siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja tietosuojasta saat tämän tekstin alla olevasta tietosuojakäytännöstämme.

Tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Kuka on vastuussa tietojen keräämisestä tällä verkkosivustolla?

Tietojen käsittelystä tällä verkkosivustolla vastaa verkkosivuston ylläpitäjä. Löydät hänen yhteystietonsa tämän verkkosivuston painatuksesta.

Miten keräämme tietojasi?

Toisaalta tietosi kerätään, kun annat ne meille. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi tiedot, jotka annat yhteydenottolomakkeella.

Tietotekniikkajärjestelmämme keräävät muita tietoja automaattisesti tai suostumuksellasi, kun vierailet verkkosivustolla. Nämä ovat pääasiassa teknisiä tietoja (esim. internet-selain, käyttöjärjestelmä tai sivun katseluaika). Näiden tietojen kerääminen tapahtuu automaattisesti, sobakun astut tälle verkkosivustolle.

Mihin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista kerätään verkkosivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjäkäyttäytymisen analysointiin.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on milloin tahansa oikeus saada maksutta tietoa tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja käyttötarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus pyytää näiden tietojen korjaamista tai poistamista. Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä olosuhteissa. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä painatuksessa mainittuun osoitteeseen tämän ja muiden tietosuojaa koskevien kysymysten osalta.

Kolmannen osapuolen analyysityökalut ja -välineet

Kun vierailet tällä verkkosivustolla, surffauskäyttäytymistäsi voidaan analysoida tilastollisesti. Tämä tehdään pääasiassa niin sanotuilla analyysiohjelmilla.

Yksityiskohtaisia tietoja näistä analyysiohjelmista on seuraavassa tietosuojaselosteessa.

2. hosting ja sisällönjakeluverkot (CDN)

Ulkoinen hosting

Tätä verkkosivustoa isännöi ulkopuolinen palveluntarjoaja (hostaja). Tällä verkkosivustolla kerätyt henkilötiedot tallennetaan hosterin palvelimille. Tällaisia tietoja voivat olla IP-osoitteet, yhteydenottopyynnöt, meta- ja viestintätiedot, sopimustiedot, yhteystiedot, nimet, verkkosivuston käyttökerrat ja muut verkkosivuston kautta tuotetut tiedot.

Hosteria käytetään potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidemme kanssa tehtyjen sopimusten täyttämiseen (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja ammattitaitoisen palveluntarjoajan tarjoaman verkkotarjontamme turvallisen, nopean ja tehokkaan tarjoamisen vuoksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Hosterimme käsittelee tietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeen sen palveluvelvoitteiden täyttämiseksi ja noudattaa näitä tietoja koskevia ohjeisiamme.

Käytämme seuraavaa hosteria:

artif GmbH & Co. KG
Alexanderstraße 65
72072 Tübingen
info@artif.com
https://artif.com/

Sopimuksen tekeminen toimeksiannosta tapahtuvasta käsittelystä

Tietosuojan mukaisen käsittelyn varmistamiseksi olemme tehneet tilausten käsittelyä koskevan sopimuksen palveluntarjoajamme kanssa.

3 Yleisiä huomautuksia ja pakollisia tietoja

Tietosuoja

Näiden sivujen ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojasäännösten sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Jos vierailet tällä verkkosivustollakäytäkerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tässä tietosuojakäytännössä selitetään, mitä tietoja keräämme ja mihin käytämme niitä. Siinä selitetään myös, miten ja mihin tarkoitukseen tämä tapahtuu.

Haluamme huomauttaa, että Internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostiviestinnässä) voi olla tietoturva-aukkoja. Tietojen täydellinen suojaaminen kolmansien osapuolten pääsyä vastaan ei ole mahdollista.

Vastuullisesta elimestä laadittu huomautus

Tämän verkkosivuston rekisterinpitäjä on:

Todiste GmbH
Gölzstraße 17
72072 Tübingen

Puhelin: 07071-7952740
Sähköposti: info@proof.de

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen (esim. nimet, sähköpostiosoitteet jne.) käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Varastointiaika

Ellei tässä tietosuojakäytännössä ole määritelty tarkempaa säilytysaikaa, henkilötietosi säilyvät meillä, kunnes tietojen käsittelyn tarkoitus ei enää täyty. Jos esität perustellun poistopyynnön tai peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn, tietosi poistetaan, ellei meillä ole muita laillisesti sallittuja syitä henkilötietojesi säilyttämiseen (esim. vero- tai kauppalainsäädännön mukaiset säilytysajat); jälkimmäisessä tapauksessa tiedot poistetaan sen jälkeen, kun nämä syyt ovat lakanneet olemasta voimassa.

Huomautus tietojen siirtämisestä Yhdysvaltoihin

Verkkosivuillemme on integroitu muun muassa Yhdysvalloissa sijaitsevien yritysten työkaluja. Jos nämä työkalut ovat aktiivisia, henkilötietosi voidaan siirtää kyseisten yritysten yhdysvaltalaisille palvelimille. Haluamme huomauttaa, että Yhdysvallat ei ole EU:n tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu turvallinen kolmas maa. Yhdysvaltalaiset yritykset ovat velvollisia luovuttamaan henkilötietoja turvallisuusviranomaisille ilman, että sinä rekisteröitynä voit ryhtyä oikeustoimiin tätä vastaan. Näin ollen ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Yhdysvaltojen viranomaiset (esim. tiedustelupalvelut) voivat päästä käsiksi Yhdysvaltojen palvelimille tallennettuihin henkilötietoihisi.efiEmme voi vaikuttaa näihin käsittelytoimiin. Meillä ei ole vaikutusta näihin käsittelytoimiin.

Tietojenkäsittelyä koskevan suostumuksen peruuttaminen

Monet tietojenkäsittelytoiminnot ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksellasi. Voit peruuttaa jo antamasi suostumuksen milloin tahansa. Peruuttamiseen asti suoritetun tietojenkäsittelyn laillisuuteen peruutus ei vaikuta.

Oikeus vastustaa tietojen keräämistä erityistapauksissa ja suoramarkkinointia (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla).

JOS TIETOJENKÄSITTELY PERUSTUU ART. 6 ABS. 1 LIT. E TAI F DSGVO, SINULLA ON OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ MILLOIN TAHANSA ERITYISESTÄ TILANTEESTASI JOHTUVISTA SYISTÄ; TÄMÄ KOSKEE MYÖS NÄIHIN SÄÄNNÖKSIIN PERUSTUVAA PROFILOINTIA. KÄSITTELYÄ KOSKEVA OIKEUSPERUSTA LÖYTYY TÄSTÄ TIETOSUOJASELOSTEESTA. JOS VASTUSTAT KÄSITTELYÄ, EMME ENÄÄ KÄSITTELE HENKILÖTIETOJASI, PAITSI JOS VOIMME OSOITTAA, ETTÄ KÄSITTELYLLE ON PAKOTTAVA OIKEUTETTU PERUSTE, JOKA SYRJÄYTTÄÄ ETUSI, OIKEUTESI JA VAPAUTESI, TAI JOS KÄSITTELYÄ KÄYTETÄÄN OIKEUDELLISTEN VAATIMUSTEN ESITTÄMISEEN, TOTEUTTAMISEEN TAI PUOLUSTAMISEEN (TIETOSUOJALAIN 21 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAINEN VASTALAUSE).

JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMARKKINOINTIA VARTEN, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA SINUA KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ TÄLLAISTA MARKKINOINTIA VARTEN; TÄMÄ KOSKEE MYÖS PROFILOINTIA SILTÄ OSIN KUIN SE LIITTYY TÄLLAISEEN SUORAMARKKINOINTIIN. JOS VASTUSTAT SITÄ, HENKILÖTIETOJASI EI TÄMÄN JÄLKEEN ENÄÄ KÄYTETÄ SUORAMARKKINOINTITARKOITUKSIIN (DSGVO:N 21 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAINEN VASTUSTUS).

Oikeus hakea muutosta toimivaltaiselta valvontaviranomaiselta

Jos tietosuoja-asetusta rikotaan, rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa heidän asuinpaikkansa, työpaikkansa tai väitetyn rikkomuksen tapahtumapaikka sijaitsee. Valitusoikeus ei rajoita muiden hallinnollisten tai oikeudellisten muutoksenhakukeinojen käyttöä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, luovutettua sinulle tai kolmannelle osapuolelle yleisessä, koneellisesti luettavassa muodossa. Jos pyydät tietojen suoraa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tehdään vain siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista.

SSL- tai TLS-salaus

Turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, kuten tilausten tai tiedustelujen, jotka lähetät meille sivuston ylläpitäjänä, siirtämisen suojaamiseksi tällä sivustolla käytetään SSL- tai TLS-salausta. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivillä muuttuu "http://" muotoon "https://" ja että selaimen rivillä näkyy lukkosymboli.

Jos SSL- tai TLS-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi tietoja.

Salatut maksutapahtumat tällä verkkosivustolla

Jos maksusopimuksen tekemisen jälkeen on velvollisuus antaa meille maksutietosi (esim. tilinumero suoraveloitusvaltuutuksen tapauksessa), näitä tietoja tarvitaan maksujen käsittelyä varten.

Maksutapahtumat yleisten maksuvälineiden (Visa/MasterCard, suoraveloitus) kautta tapahtuvat yksinomaan salatun SSL- tai TLS-yhteyden kautta. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivillä muuttuu "http://" muotoon "https://" ja että selaimen rivillä on lukko-symboli.

Salatun viestinnän ansiosta kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi maksutietojasi.

Tiedot, poistaminen ja korjaaminen

Sinulla on sovellettavan lainsäädännön puitteissa oikeus saada milloin tahansa vapaasti tietoja tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta ja tarvittaessa oikeus korjata tai poistaa nämä tiedot. Tätä tarkoitusta varten sekä henkilötietoja koskevissa kysymyksissä voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa painatuksessa mainittuun osoitteeseen.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit tehdä tämän ottamalla meihin yhteyttä milloin tahansa jäljennöksessä mainittuun osoitteeseen. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on olemassa seuraavissa tapauksissa:

 • Jos kiistät tallentamiemme henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tarvitsemme yleensä aikaa asian tarkistamiseen. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tarkistuksen ajaksi.
 • Jos henkilötietojesi käsittely tapahtui/tapahtuu lainvastaisesti, voit pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista poistamisen sijasta.
 • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, puolustamiseen tai täytäntöönpanoon, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista poistamisen sijasta.
 • Jos olet esittänyt DSGVO:n 21 artiklan 1 kohdan mukaisen vastalauseen, sinun ja meidän etujemme välinen tasapaino on otettava huomioon. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niin kauan kuin ei ole vielä päätetty, kenen etu on etusijalla.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja voidaan - sen lisäksi, että ne tallennetaan - käsitellä vain suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai Euroopan unionin tai jäsenvaltion tärkeän yleisen edun vuoksi.

Mainossähköpostien vastustaminen

Jäljennösvelvoitteen puitteissa julkaistujen yhteystietojen käyttö sellaisen mainos- ja tiedotusmateriaalin lähettämiseen, jota ei ole nimenomaisesti pyydetty, on kielletty. Sivujen ylläpitäjät pidättävät nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin, jos mainostietoa, kuten roskapostia, lähetetään pyytämättä.

4. tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Evästeet

Internet-sivumme käyttävät niin sanottuja "evästeitä". Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, eivätkä ne aiheuta vahinkoa päätelaitteellesi. Ne tallennetaan joko tilapäisesti istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet) päätelaitteeseesi. Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti vierailun päätyttyä. Pysyvät evästeet säilyvät päätelaitteellasi, kunnes poistat ne itse tai kunnes verkkoselaimesi poistaa ne automaattisesti.

Joissakin tapauksissa päätelaitteeseesi voidaan tallentaa myös kolmannen osapuolen yritysten evästeitä, kun siirryt sivustollemme (kolmannen osapuolen evästeet). Näiden avulla me tai sinä voit käyttää tiettyjä kolmannen osapuolen yrityksen palveluita (esim. maksupalveluiden käsittelyyn tarkoitetut evästeet).

Evästeillä on erilaisia tehtäviä. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, koska tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimisi ilman niitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Muita evästeitä käytetään käyttäjien käyttäytymisen arviointiin tai mainonnan näyttämiseen.

Evästeet, jotka ovat välttämättömiä sähköisen viestintäprosessin suorittamiseksi (välttämättömät evästeet) tai tiettyjen pyytämiesi toimintojen tarjoamiseksi (toiminnalliset evästeet, esim. ostoskoritoimintoa varten) tai verkkosivuston optimoimiseksi (esim. evästeet verkkoyleisön mittaamiseksi), tallennetaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, ellei muuta oikeusperustaa ole mainittu. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu evästeiden tallentamiseen palvelujensa teknisesti virheettömän ja optimoidun tarjoamisen varmistamiseksi. Jos evästeiden tallentamiseen on pyydetty suostumus, kyseisten evästeiden tallentaminen perustuu yksinomaan tähän suostumukseen (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta); suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asettamisesta ja sallia evästeet vain yksittäistapauksissa, estää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti ja aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen selaimen sulkemisen yhteydessä. Jos poistat evästeet käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnot voivat olla rajoitettuja.

Jos kolmannet osapuolet käyttävät evästeitä tai analyysitarkoituksiin, ilmoitamme siitä erikseen tämän tietosuojaselosteen puitteissa ja pyydämme tarvittaessa suostumustasi.

Palvelimen lokitiedostot

Sivujen tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja niin sanottuihin palvelinlokitiedostoihin, jotka selaimesi välittää automaattisesti meille. Nämä ovat:

 • Selaimen tyyppi ja versio
 • Käytetty käyttöjärjestelmä
 • Lähettäjän URL-osoite
 • Yhteyttä käyttävän tietokoneen isäntäkoneen nimi
 • Palvelinpyynnön aika
 • IP-osoite

Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Näiden tietojen kerääminen perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu verkkosivustonsa teknisesti virheettömään esitystapaan ja optimointiin - tätä varten palvelimen lokitiedostot on kerättävä.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille tiedusteluja yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme tiedustelulomakkeessa antamasi tiedot, mukaan lukien siinä antamasi yhteystiedot, tiedustelun käsittelyä ja jatkokysymyksiä varten. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jos pyyntösi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen tiedustelujen tehokasta käsittelyä (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumukseesi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty.

Yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, perut suostumuksesi niiden tallentamiseen tai kunnes tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty (esimerkiksi sen jälkeen, kun olemme käsitelleet kyselysi). Pakolliset oikeudelliset säännökset - erityisesti säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

Pyyntö sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, tallennamme ja käsittelemme kyselysi ja kaikki siitä johtuvat henkilötiedot (nimi, kysely) pyyntösi käsittelyä varten. Emme anna näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jos pyyntösi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen tiedustelujen tehokasta käsittelyä (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumukseesi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty.

Yhteydenottopyyntöjen kautta lähettämäsi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi niiden tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty (esimerkiksi sen jälkeen, kun olemme käsitelleet pyyntösi). Pakolliset lakisääteiset säännökset - erityisesti lakisääteiset säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

Rekisteröityminen tällä verkkosivustolla

Voit rekisteröityä tälle verkkosivustolle käyttääksesi sivuston lisätoimintoja. Käytämme tätä tarkoitusta varten antamiamme tietoja vain sen tarjouksen tai palvelun käyttämiseen, jota varten olet rekisteröitynyt. Rekisteröitymisen yhteydessä pyydetyt pakolliset tiedot on annettava kokonaisuudessaan. Muussa tapauksessa hylkäämme rekisteröinnin.

Tärkeistä muutoksista, esimerkiksi tarjouksen laajuudesta tai teknisesti välttämättömistä muutoksista, ilmoitamme sinulle rekisteröinnin yhteydessä annetulla sähköpostiosoitteella.

Rekisteröinnin yhteydessä annettuja tietoja käsitellään rekisteröinnin yhteydessä syntyneen käyttäjäsuhteen toteuttamiseksi ja tarvittaessa uusien sopimusten tekemiseksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin olet rekisteröitynyt tälle verkkosivustolle, minkä jälkeen ne poistetaan. Lakisääteiset säilytysajat pysyvät ennallaan.

Kommenttitoiminto tällä verkkosivustolla

Tämän sivun kommenttitoimintoa varten tallennetaan kommenttisi lisäksi tiedot siitä, milloin kommentti on luotu, sähköpostiosoitteesi ja valitsemasi käyttäjänimi, jos et kirjoita nimettömänä.

IP-osoitteen tallentaminen

Kommenttitoimintomme tallentaa kommentteja kirjoittavien käyttäjien IP-osoitteet. Koska emme tarkista kommentteja tällä verkkosivustolla ennen niiden aktivointia, tarvitsemme nämä tiedot voidaksemme ryhtyä toimenpiteisiin kirjoittajaa vastaan, jos kyseessä on laillisuusrikkomus, kuten loukkaus tai propaganda.

Huomautusten varastointiaika

Kommentit ja niihin liittyvät tiedot tallennetaan ja säilyvät tällä verkkosivustolla, kunnes kommentoitu sisältö on poistettu kokonaan tai kommentit on poistettava oikeudellisista syistä (esim. loukkaavat kommentit).

Oikeusperusta

Kommenttien tallentaminen perustuu suostumukseesi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tähän riittää epävirallinen ilmoitus sähköpostitse meille. Peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.

5. analyysivälineet ja mainonta

Matomo (entinen Piwik)

Tämä verkkosivusto käyttää avoimen lähdekoodin web-analyysipalvelua Matomo. Matomo käyttää tekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen eri sivuilla käyttäjäkäyttäytymisen analysoimiseksi (esim. evästeet tai laitteen sormenjälki). Matomon keräämät tiedot tämän verkkosivuston käytöstä tallennetaan palvelimellemme. IP-osoite anonymisoidaan ennen tallennusta.

Matomon avulla pystymme keräämään ja analysoimaan tietoja verkkosivustomme käytöstä verkkosivuston kävijöiden keskuudessa. Näin saamme selville muun muassa sen, milloin sivuja on katsottu ja miltä alueelta ne ovat peräisin. Keräämme myös erilaisia lokitiedostoja (esim. IP-osoite, lähettäjä, käytetyt selaimet ja käyttöjärjestelmät) ja voimme mitata, suorittavatko verkkosivustomme kävijät tiettyjä toimia (esim. klikkauksia, ostoksia jne.).

Tämän analyysityökalun käyttö perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu käyttäjien käyttäytymisen anonymisoituun analyysiin, jotta se voi optimoida sekä verkkosivustonsa että mainontaansa. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Hosting

Isännöimme Matomoa yksinomaan omilla palvelimillamme, joten kaikki analyysitiedot pysyvät meillä eikä niitä luovuteta eteenpäin.

Google-mainokset

Sivuston ylläpitäjä käyttää Google Ads -mainontaa. Google Ads on Google Ireland Limitedin ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, verkkomainontaohjelma.

Google Adsin avulla voimme mainostaaeannäyttää mainoksia Googlen hakukoneessa tai kolmannen osapuolen verkkosivustoilla, kun käyttäjä syöttää tiettyjä hakusanoja Googleen (avainsanojen kohdentaminen). Lisäksi kohdennettuja mainoksia voidaan esittää Googlen käytettävissä olevien käyttäjätietojen (esim. sijaintitiedot ja kiinnostuksen kohteet) perusteella (kohderyhmäkohdentaminen). Verkkosivuston ylläpitäjänä voimme arvioida näitä tietoja määrällisesti esimerkiksi analysoimalla, mitkä hakusanat ovat johtaneet mainoksiemme näyttämiseen ja kuinka moni mainos on johtanut vastaaviin klikkauksiin.

Google Adsin käyttö perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu markkinoida palvelutuotteitaan mahdollisimman tehokkaasti.

6. uutiskirje

Uutiskirjeen tiedot

Jos haluat vastaanottaa verkkosivustolla tarjotun uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tiedot, joiden avulla voimme tarkistaa, että olet kyseisen sähköpostiosoitteen omistaja ja että suostut vastaanottamaan uutiskirjeen. Muita tietoja ei kerätä tai kerätään vain vapaaehtoisesti. Käytämme näitä tietoja yksinomaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Uutiskirjeen rekisteröintilomakkeessa annettuja tietoja käsitellään yksinomaan suostumuksesi perusteella (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen ja niiden käyttämiseen uutiskirjeen lähettämiseen esimerkiksi uutiskirjeessä olevan "poista tilaus"-linkin kautta. Peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.

Me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja säilytämme tiedot, jotka annat meille uutiskirjeen vastaanottamista varten, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen, ja ne poistetaan uutiskirjeen jakelulistalta sen jälkeen, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen. Tämä ei vaikuta muihin tarkoituksiin tallentamiimme tietoihin.

Kun olet poistunut uutiskirjeen jakelulistalta, me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja tallentavat sähköpostiosoitteesi tarvittaessa mustalle listalle estääkseen tulevat postitukset. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etujasi että meidän etujamme täyttääksemme lakisääteiset vaatimukset uutiskirjeitä lähetettäessä (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu). Mustalle listalle tallentamista ei ole ajallisesti rajoitettu. Voit vastustaa tietojen tallentamista, jos etusi on tärkeämpi kuin oikeutettu etumme.

7. liitännäiset ja työkalut

YouTube ja parannettu tietosuoja

Tämä verkkosivusto upottaa videoita YouTubesta. Sivujen ylläpitäjä on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Käytämme YouTubea laajennetussa tietosuojatilassa. YouTuben mukaan tämä tila tarkoittaa, että YouTube ei tallenna mitään tietoja tämän verkkosivuston kävijöistä ennen kuin he katsovat videon. Laajennettu tietosuojatila ei kuitenkaan välttämättä sulje pois tietojen luovuttamista YouTuben yhteistyökumppaneille. YouTube luo siis yhteyden Google DoubleClick -verkostoon - riippumatta siitä, katsotko videon.

Heti kun käynnistät YouTube-videon tällä verkkosivustolla, yhteys YouTuben palvelimiin muodostetaan. Tämä kertoo YouTube-palvelimelle, millä sivuillamme olet käynyt. Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, annat YouTubelle mahdollisuuden määrittää surffauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

Lisäksi YouTube saattaa videon käynnistämisen jälkeen tallentaa erilaisia evästeitä loppulaitteeseesi tai käyttää vastaavia tunnistustekniikoita (esim. laitteen sormenjälki). Tällä tavoin YouTube voi saada tietoja tämän verkkosivuston kävijöistä. Näitä tietoja käytetään muun muassa videotilastojen keräämiseen, käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja petosyritysten estämiseen.

Tarvittaessa YouTube-videon aloittamisen jälkeen voidaan käynnistää muita tietojenkäsittelytoimintoja, joihin emme voi vaikuttaa.

YouTubea käytetään verkkotarjoustemme houkuttelevan esittämisen vuoksi. Tämä on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu. Siltä osin kuin vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja YouTuben tietosuojasta saat YouTuben tietosuojakäytännöstä osoitteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Tämä sivusto käyttää karttapalvelu Google Mapsia. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Mapsin toimintojen käyttäminen edellyttää IP-osoitteesi tallentamista. Nämä tiedot siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Tämän sivuston tarjoaja ei voi vaikuttaa tähän tiedonsiirtoon.

Google Mapsia käytetään verkkotarjoustemme houkuttelevan esittelyn vuoksi ja jotta verkkosivustolla ilmoittamamme paikat löytyisivät helposti. Tämä on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu. Siltä osin kuin vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Liitännäiset ja upotetut toiminnot ja sisältö

Integroimme verkkotarjontaamme toiminnallisia ja sisällöllisiä elementtejä, jotka on saatu vastaavien palveluntarjoajien palvelimilta (jäljempänä "kolmannen osapuolen palveluntarjoajat"). Nämä voivat olla esimerkiksi grafiikkaa, videoita tai kaupunkikarttoja (jäljempänä yhtenäisesti "sisältö").

Integrointi edellyttää aina, että kolmannen osapuolen tarjoajat käsittelevät käyttäjän IP-osoitteen, sillä ilman IP-osoitetta ne eivät pystyisi lähettämään sisältöä käyttäjän selaimelle. IP-osoite tarvitaan siis tämän sisällön tai toiminnon näyttämiseen. Pyrimme käyttämään vain sellaista sisältöä, jonka tarjoajilla on IP-osoite. ledvain sisällön toimittamista varten. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat myös käyttää niin sanottuja pikselitunnisteita (näkymätöntä grafiikkaa, joka tunnetaan myös nimellä "web beacon") tilasto- tai markkinointitarkoituksiin. Pikselitunnisteiden avulla voidaan analysoida esimerkiksi tämän verkkosivuston sivujen kävijäliikennettä. Pseudonyymit tiedot voidaan tallentaa myös evästeisiin käyttäjän laitteeseen, ja ne voivat sisältää muun muassa teknisiä tietoja selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, viittaavista verkkosivustoista, vierailun ajankohdasta ja muita tietoja verkkotarjontamme käytöstä sekä olla yhteydessä muista lähteistä saatuihin vastaaviin tietoihin.

Oikeusperustoja koskevat huomautukset: Jos pyydämme käyttäjiä antamaan suostumuksensa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Muussa tapauksessa käyttäjien tietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli tehokkaiden, taloudellisten ja vastaanottajaystävällisten palvelujen tarjoaminen). Tässä yhteydessä haluamme myös viitata evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin tässä tietosuojakäytännössä.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet); yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot); sisältötiedot (esim. merkinnät verkkolomakkeisiin).
 • Asianomaiset henkilöt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: Verkkotarjontamme ja käyttäjäystävällisyytemme tarjoaminen; profiilit, joissa on käyttäjään liittyviä tietoja (käyttäjäprofiilien luominen).
 • Oikeusperusta: Oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisäohjeita käsittelytoimista, -menettelyistä ja -palveluista:

  • Google Maps: Integroimme Googlen "Google Maps" -palvelun kartat. Käsiteltyihin tietoihin voi sisältyä erityisesti käyttäjien IP-osoitteita ja sijaintitietoja, joita ei kuitenkaan kerätä ilman käyttäjien suostumusta (yleensä mobiililaitteiden asetusten puitteissa); Palveluntarjoaja:Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://cloud.google.com/maps-platform; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy; Mahdollisuus vastustaa (opt-out): Opt-out-lisäosa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, asetukset mainosten näyttämistä varten: https://adssettings.google.com/authenticated.
  • YouTube-videot: Videosisältö; YouTube-videot on integroitu erityisen verkkotunnuksen kautta (tunnistettavissa komponentista "youtube-nocookie") niin sanotussa "laajennetussa tietosuojamoodissa", jolloin evästeitä ei kerätä käyttäjän toiminnasta videon toiston personoimiseksi. Tietoja käyttäjän ja videon välisestä vuorovaikutuksesta (esim. viimeisimmän toistokohdan muistaminen) voidaan kuitenkin tallentaa; Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://www.youtube.com; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy.
  • Vimeo: Videosisältö; Palveluntarjoaja: Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Verkkosivusto: https://vimeo.com; Tietosuojakäytäntö: https://vimeo.com/privacy; Mahdollisuus vastustaa (opt-out): Huomautamme, että Vimeo saattaa käyttää Google Analyticsia, ja viittaamme tietosuojaselosteeseen (https://policies.google.com/privacy) ja Google Analyticsin opt-out-vaihtoehdot (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) tai Googlen asetukset tietojen käytöstä markkinointitarkoituksiin (https://adssettings.google.com/).

  Tämä teksti on peräisin tohtori Thomas Schwenkenin laatimasta ilmaisesta tietosuojageneraattorista .de.

8. Sähköisen kaupankäynnin ja maksujen tarjoajat

Käsittelytiedot (asiakas- ja sopimustiedot)

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja vain siltä osin kuin ne ovat välttämättömiä oikeussuhteen perustamiseksi, sisällöksi tai muuttamiseksi (inventaariotiedot). Tämä tapahtuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Keräämme, käsittelemme ja käytämme tämän verkkosivuston käyttöä koskevia henkilötietoja (käyttötiedot) vain siltä osin kuin se on tarpeen, jotta käyttäjä voi käyttää palvelua tai jotta käyttäjältä voidaan laskuttaa.

Kerätyt asiakastiedot poistetaan tilauksen päätyttyä tai liikesuhteen päätyttyä. Lakisääteiset säilytysajat pysyvät ennallaan.

Tiedonsiirto verkkokauppoja, kauppiaita ja tavaroiden lähettämistä koskevan sopimuksen tekemisen yhteydessä.

Välitämme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen sopimuksen käsittelyn yhteydessä, esimerkiksi yrityksille, joiden tehtäväksi on annettu tavaroiden toimittaminen, tai luottolaitokselle, jonka tehtäväksi on annettu maksujen käsittely. Muita tietojen siirtoja ei tapahdu tai vain, jos olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi tietojen siirtämiseen. Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi esimerkiksi mainostarkoituksiin.

Tietojenkäsittelyn perusteena on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tiedonsiirto palveluja ja digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisen yhteydessä

Välitämme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen sopimuksen käsittelyä varten, esimerkiksi maksujen käsittelystä vastaavalle luottolaitokselle.

Tietoja ei enää välitetä tai vain, jos olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi tietojen välittämiseen. Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi esimerkiksi mainostarkoituksiin.

Tietojenkäsittelyn perusteena on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Maksupalvelut

Integroimme verkkosivuillemme kolmannen osapuolen yritysten maksupalveluja. Kun teet ostoksen meiltä, maksupalveluntarjoaja käsittelee maksutietojasi (esim. nimi, maksusumma, tilitiedot, luottokortin numero) maksun käsittelyä varten. Näihin maksutapahtumiin sovelletaan kyseisten palveluntarjoajien sopimus- ja tietosuojamääräyksiä. Maksupalveluntarjoajia käytetään DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdan perusteella (sopimusperusteinen käsittely) sekä sujuvan, kätevän ja turvallisen maksuprosessin vuoksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta). Siltä osin kuin tiettyjä toimia varten pyydetään suostumustasi, tietojenkäsittelyn oikeusperustana on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta; suostumukset voidaan peruuttaa milloin tahansa tulevaisuutta varten.

Käytämme seuraavia maksupalveluja/maksupalveluntarjoajia tämän verkkosivuston yhteydessä:

PayPal

Tämän maksupalvelun tarjoaja on PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (jäljempänä "PayPal"). Lisätietoja on PayPalin tietosuojakäytännössä: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna

Palveluntarjoaja on Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi (jäljempänä "Klarna"). Klarna tarjoaa erilaisia maksuvaihtoehtoja (esim. osamaksukauppa). Jos päätät maksaa Klarnan avulla (Klarna-kassaratkaisu), Klarna kerää sinusta erilaisia henkilötietoja. Klarna käyttää evästeitä optimoidakseen Klarna-kassaratkaisun käytön. Lisätietoja Klarnan evästeiden käytöstä on seuraavassa linkissä: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Voit lukea lisätietoja tästä Klarnan tietosuojakäytännöstä seuraavan linkin takaa: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Välitön pankkisiirto

Tämän maksupalvelun tarjoaja on Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (jäljempänä "Sofort GmbH"). Sofortüberweisung-menettelyn avulla saamme Sofort GmbH:lta maksuvahvistuksen reaaliajassa ja voimme välittömästi aloittaa velvoitteidemme täyttämisen. Jos olet valinnut maksutavan "Sofortüberweisung", välität PIN-koodin ja voimassa olevan TAN-koodin Sofort GmbH:lle, joka voi sitten kirjautua verkkopankkitilillesi. Kirjautumisen jälkeen Sofort GmbH tarkistaa automaattisesti tilisi saldon ja suorittaa meille siirron lähettämääsi TAN-tunnusta käyttäen. Sen jälkeen se lähettää meille välittömästi vahvistuksen tapahtumasta. Kirjautumisen jälkeen se tarkistaa automaattisesti myös liikevaihtosi, tilinylitysmahdollisuuden luottorajan sekä muiden tilien olemassaolon ja niiden saldot. PIN-koodin ja TAN-koodin lisäksi Sofort GmbH:lle välitetään syöttämäsi maksutiedot sekä henkilötietosi. Henkilötietojasi ovat etu- ja sukunimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi (puhelinnumerosi), sähköpostiosoitteesi, IP-osoitteesi ja tarvittaessa muut maksujen käsittelyssä tarvittavat tiedot. Näiden tietojen toimittaminen on tarpeen henkilöllisyytesi kiistattoman toteamisen ja petosyritysten estämiseksi. Yksityiskohtaiset tiedot Sofortüberweisung-maksusta löytyvät seuraavista linkeistä: https://www.sofort.de/datenschutz.html ja https://www.klarna.com/sofort/.

Lisää artikkeleita aiheesta:

Jätä kommentti

GDPR-evästeiden suostumus todellisen evästeen bannerin avulla