Az Proof GmbH adatvédelmi irányelvei

Adatvédelmi szabályzat

1. adatvédelem áttekintés

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely az Ön személyes azonosítására alkalmas. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkat a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkban talál.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Az üzemeltető elérhetőségét a weboldal jogi tájékoztatójában találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, sobald be ezt a weboldalt.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosítsuk a weboldal hibamentes működését. Más adatok a felhasználói magatartás elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek joga van ahhoz is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ha további kérdései vannak az adatvédelemmel kapcsolatban, bármikor kapcsolatba léphet velünk a jogi közleményben megadott címen.

Elemzőeszközök és harmadik féltől származó eszközök

Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, a böngészési szokásai statisztikailag kiértékelhetők. Ez főként úgynevezett elemző programokkal történik.

Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi irányelvekben találhatók.

2. tárhely és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Külső tárhely

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hosztoló) üzemelteti. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, weboldal-hozzáférések és egyéb, a weboldalon keresztül generált adatok.

A tárhelyszolgáltatót a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése céljából használjuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

A tárhelyszolgáltatónk csak olyan mértékben kezeli az Ön adatait, amennyire az a teljesítési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és az adatokkal kapcsolatos utasításainkat követi.

A következő hosztert használjuk:

artif GmbH & Co. KG
Alexanderstrasse 65
72072 Tübingen
info@artif.com
https://artif.com/

Megrendelés feldolgozására vonatkozó szerződés megkötése

Az adatvédelemnek megfelelő feldolgozás garantálása érdekében a tárhelyszolgáltatóval megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk.

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

Ha ezt a weboldalt használjahasználja a címet.különböző személyes adatokat gyűjtenek. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik mindez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten keresztüli adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági résekkel járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik személyek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

Az adatkezelő, aki ezen a weboldalon az adatfeldolgozásért felelős, a következő

Bizonyíték Ltd.
Gölzstrasse 17
72072 Tübingen

Telefon: 07071-7952740
E-mail: info@proof.de

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

A tárolás időtartama

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg egy különlegesebb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben a törlésre azután kerül sor, hogy ezek az okok már nem állnak fenn.

Megjegyzés az USA-ba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit is beépítjük a weboldalunkra. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai az érintett vállalatok amerikai szervereire kerülhetnek. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az USA nem biztonságos harmadik ország az uniós adatvédelmi jogszabályok értelmében. Az amerikai vállalatok kötelesek személyes adatokat a biztonsági hatóságoknak átadni anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. titkosszolgálatok) hozzáférhetnek az Ön amerikai szervereken tárolt személyes adataihoz.efiA személyes adatokat nyomon követési célból feldolgozzuk, elemezzük és tartósan tároljuk. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben és a direkt marketinggel szemben (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F GDPR ALAPJÁN, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MEGFELELŐ JOGALAPOT EBBEN AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN TALÁLJA. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉSNEK OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKAI VANNAK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉT, ÉRVÉNYESÍTÉSÉT VAGY VÉDELMÉT SZOLGÁLJA (A GDPR 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJÁK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁRA (A GDPR 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat általánosan használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Titkosított fizetési tranzakciók ezen a weboldalon

Ha egy díjköteles szerződés megkötése után kötelező az Ön fizetési adatait (pl. számlaszám a beszedési megbízáshoz) megadni nekünk, akkor ezekre az adatokra a fizetés feldolgozásához van szükség.

A szokásos fizetési módokon (Visa/MasterCard, beszedési megbízás) keresztül történő fizetési tranzakciók kizárólag titkosított SSL- vagy TLS-kapcsolaton keresztül történnek. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

A titkosított kommunikációval az Ön által nekünk továbbított fizetési adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és szükség esetén jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. A jogi közleményben megadott címen bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdései vannak a személyes adatokkal kapcsolatban.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk a jogi közleményben megadott címen. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

 • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Önnek joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a felülvizsgálat idejére.
 • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenes volt/van, törlés helyett kérheti az adatfeldolgozás korlátozását.
 • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, megvédéséhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
 • Ha Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik, egyensúlyt kell teremteni az Ön és a mi érdekeink között. Amíg még nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Ezúton tiltakozunk a törvényes tájékoztatási kötelezettségünk keretében közzétett elérhetőségi adatok kéretlen reklám- és tájékoztató anyagok küldése céljából történő felhasználása ellen. A weboldal üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek a kéretlen rekláminformációk, például spam e-mailek küldése esetén.

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis szövegfájlok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ezeket a cookie-kat az Ön eszközén tárolják, vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet cookie-k), vagy véglegesen (állandó cookie-k). A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolódhatnak az Ön eszközén, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára, hogy a harmadik fél cég bizonyos szolgáltatásait igénybe vehessük (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges cookie-k).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel bizonyos funkciók a weboldalon nem működnének nélkülük (pl. a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámok megjelenítésére szolgálnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához (szükséges sütik) vagy az Ön által kért bizonyos funkciók biztosításához (funkcionális sütik, pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönségméréshez szükséges sütik) szükséges sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalapot jelölünk meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Ha a cookie-k tárolásához hozzájárulást kértek, a szóban forgó cookie-k tárolása kizárólag e hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

Amennyiben harmadik fél által vagy elemzési céllal sütiket használnak, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és szükség esetén a hozzájárulását kérjük.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők

 • Böngésző típusa és verziója
 • Használt operációs rendszer
 • Referrer URL
 • A hozzáférő számítógép gazdaneve
 • A kiszolgálói kérés időpontja
 • IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldal technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához - a szervernaplófájlokat ebből a célból kell rögzíteni.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és a további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, amennyiben ezt kérte.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg a tárolás célja nem szűnik meg (pl. a kérésének teljesítése után). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem érintik.

Érdeklődés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes személyes adatot (név, megkeresés), tároljuk és feldolgozzuk az Ön kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, amennyiben ezt kérte.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. a kérésének feldolgozása után). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényes megőrzési időszakok - nem maradnak érintve.

Regisztráció ezen a weboldalon

Ezen a weboldalon regisztrálhat, hogy további funkciókat használhasson az oldalon. Az Ön által megadott adatokat kizárólag az adott ajánlat vagy szolgáltatás igénybevételéhez használjuk fel, amelyre regisztrált. A regisztráció során kért kötelező adatokat teljes körűen meg kell adni. Ellenkező esetben elutasítjuk a regisztrációját.

Fontos változások esetén, például az ajánlat terjedelmében vagy technikailag szükséges változtatások esetén a regisztráció során megadott e-mail címet fogjuk használni, hogy ily módon tájékoztassuk Önt.

A regisztráció során megadott adatokat a regisztrációval létrehozott felhasználói kapcsolat megvalósítása és szükség esetén további szerződések kezdeményezése céljából dolgozzuk fel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A regisztráció során gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön regisztrált ezen a weboldalon, majd ezt követően töröljük. A törvényben előírt megőrzési időszakok nem változnak.

Hozzászólás funkció ezen a weboldalon

Az oldal hozzászólási funkciója esetében az Ön hozzászólásán kívül a hozzászólás létrehozásának időpontjára vonatkozó információk, az Ön e-mail címe és - ha nem névtelenül tesz közzé - az Ön által választott felhasználónév is tárolásra kerül.

Az IP-cím tárolása

A hozzászólási funkció tárolja a hozzászóló felhasználók IP-címét. Mivel a weboldalon nem ellenőrizzük a hozzászólásokat aktiválásuk előtt, szükségünk van ezekre az adatokra, hogy jogi jogsértések, például sértegetés vagy propaganda esetén felléphessünk a szerző ellen.

A megjegyzések tárolásának időtartama

A hozzászólások és a kapcsolódó adatok tárolásra kerülnek és mindaddig a weboldalon maradnak, amíg a kommentelt tartalom teljes egészében törlésre nem kerül, vagy a kommenteket jogi okokból (pl. sértő kommentek) törölni kell.

Jogalap

A megjegyzéseket az Ön hozzájárulása alapján tároljuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez mindössze egy informális e-mailt kell küldenie nekünk. A már megtörtént adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

5. elemzési eszközök és reklám

Matomo (korábban Piwik)

Ez a weboldal a Matomo nyílt forráskódú webelemző szolgáltatást használja. A Matomo olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó oldalközi felismerését a felhasználói viselkedés elemzésére (pl. cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat). A Matomo által a weboldal használatáról gyűjtött információkat a szerverünkön tároljuk. Az IP-cím a tárolás előtt anonimizálásra kerül.

A Matomo segítségével képesek vagyunk adatokat gyűjteni és elemezni a weboldalunk látogatói általi használatáról. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megtudjuk többek között, hogy mikor, mely oldalakat és melyik régióból látogatták meg. Különböző naplófájlokat is rögzítünk (pl. IP-cím, hivatkozó, használt böngésző és operációs rendszer), és mérni tudjuk, hogy a weboldalunk látogatói végrehajtanak-e bizonyos műveleteket (pl. kattintások, vásárlások stb.).

Ezt az elemző eszközt a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján használjuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás anonimizált elemzéséhez, hogy optimalizálja weboldalát és hirdetését. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulást a sütik tárolásához), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Hosting

A Matomo-t kizárólag a saját szervereinken tároljuk, így minden elemzési adat nálunk marad, és nem kerül továbbításra.

Google hirdetések

A weboldal üzemeltetője a Google Ads-t használja. A Google Ads a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország online hirdetési programja.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy reklámozzukeanA Google keresőmotor hirdetéseket jeleníthet meg a Google keresőmotorban vagy harmadik fél weboldalain, ha a felhasználó bizonyos keresőkifejezéseket ír be a Google-ba (kulcsszócélzás). Továbbá célzott hirdetések jeleníthetők meg a Google-nál rendelkezésre álló felhasználói adatok (pl. helyadatok és érdeklődési körök) alapján (célcsoportcélzás). A weboldal üzemeltetőjeként ezeket az adatokat mennyiségileg ki tudjuk értékelni, például annak elemzésével, hogy mely keresőkifejezések vezettek a hirdetéseink megjelenítéséhez, és hány hirdetés vezetett a megfelelő kattintásokhoz.

A Google Ads használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy termékeit és szolgáltatásait a lehető leghatékonyabban marketingelje.

6. hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon található hírlevelet, akkor szükségünk van az Ön e-mail címére, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím birtokosa és beleegyezik-e a hírlevél fogadásába. További adatokat nem, vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek.

A hírlevél feliratkozási űrlapon megadott adatokat kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatok tárolásához, az e-mail címhez és annak a hírlevél küldésére történő felhasználásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található "leiratkozás" link segítségével. A már megtörtént adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A hírlevélre való feliratkozás céljából megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg Ön le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozást követően töröljük a hírlevél-elosztó listáról. Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

Miután leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató egy feketelistán tárolhatjuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelek küldését. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használjuk fel, és nem vonjuk össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelistán való tárolás nincs időben korlátozva. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekeink.

7. bővítmények és eszközök

YouTube kiterjesztett adatvédelemmel

Ez a weboldal a YouTube-ról származó videókat ágyaz be. Az oldalak üzemeltetője a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez az üzemmód azt jelenti, hogy a YouTube nem tárol semmilyen információt a weboldal látogatóiról a videó megtekintése előtt. A YouTube-partnereknek történő adattovábbítást azonban nem feltétlenül zárja ki a kiterjesztett adatvédelmi mód. A YouTube például kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózatával, függetlenül attól, hogy Ön megnéz-e egy videót.

Amint elindít egy YouTube-videót ezen a weboldalon, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ez közli a YouTube szerverrel, hogy melyik oldalunkat látogatta meg. Ha Ön bejelentkezett a YouTube-fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön szörfözési viselkedését közvetlenül az Ön személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

Ezen túlmenően a YouTube a videó elindítása után különböző sütiket tárolhat az Ön végberendezésén, vagy hasonló felismerési technológiákat használhat (pl. eszköz-ujjlenyomat). Ily módon a YouTube információkat szerezhet a weboldal látogatóiról. Ezeket az információkat többek között a videostatisztikák rögzítésére, a felhasználóbarátság javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használják fel.

A YouTube-videó elindítása után további adatfeldolgozási műveletek indulhatnak el, amelyekre nincs ráhatásunk.

A YouTube használata az online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A YouTube adatvédelemmel kapcsolatos további információk az adatvédelmi szabályzatban találhatók a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Ez az oldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Maps funkcióinak használatához szükséges az IP-cím elmentése. Ezt az információt általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Az oldal szolgáltatójának nincs befolyása erre az adattovábbításra.

A Google Maps használata az online ajánlataink vonzó bemutatását szolgálja, és megkönnyíti a weboldalon megjelölt helyek megtalálását. Ez jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Pluginok és beágyazott funkciók és tartalmak

Online kínálatunkba olyan funkcionális és tartalmi elemeket építünk be, amelyeket a megfelelő szolgáltatók (a továbbiakban "harmadik fél szolgáltatók") szervereiről kapunk. Ezek lehetnek például grafikák, videók vagy várostérképek (a továbbiakban egységesen "tartalom").

Az integráció minden esetben megköveteli, hogy a tartalom harmadik fél szolgáltatók feldolgozzák a felhasználó IP-címét, mivel az IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a tartalmat a böngészőnek. Az IP-cím tehát szükséges az adott tartalom vagy funkció megjelenítéséhez. Arra törekszünk, hogy csak olyan tartalmat használjunk, amelynek az IP-címe az adott szolgáltató rendelkezésére áll. ledcsak a tartalom átadására. Harmadik fél szolgáltatók statisztikai vagy marketing célokra úgynevezett pixel-tageket (láthatatlan grafikákat, más néven "web beacon"-öket) is használhatnak. A pixelcímkék olyan információk elemzésére használhatók, mint például a weboldal oldalainak látogatottsága. Az álnevesített információk sütikben is tárolhatók a felhasználó eszközén, és tartalmazhatnak többek között technikai információkat a böngészőről és az operációs rendszerről, a hivatkozó webhelyekről, a látogatás idejéről és az online ajánlatunk használatára vonatkozó egyéb információkat, valamint más forrásokból származó ilyen információkkal is összekapcsolhatók.

Megjegyzések a jogalapokhoz: Ha a felhasználóktól hozzájárulást kérünk a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználói adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdek). Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó, ebben az adatvédelmi szabályzatban található információkra is.

 • Feldolgozott adattípusok: Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok); tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései).
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: Online szolgáltatásaink és felhasználóbarát szolgáltatásaink biztosítása; profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal (felhasználói profilok létrehozása).
 • Jogalapok: Jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. f) pont).

További információk a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

  • Google Maps: A Google által biztosított "Google Maps" szolgáltatás térképeit integráljuk. A feldolgozott adatok közé tartozhatnak különösen a felhasználók IP-címei és helymeghatározási adatai, amelyeket azonban nem gyűjtünk a felhasználók hozzájárulása nélkül (általában a mobilkészülékük beállításainak részeként); Szolgáltató:Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://cloud.google.com/maps-platform; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; A tiltakozás lehetősége (opt-out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deA hirdetések megjelenítésének beállításai: https://adssettings.google.com/authenticated.
  • YouTube-videók: Videótartalom; a YouTube-videók egy speciális domain segítségével (amely a "youtube-nocookie" komponensről ismerhető fel) az úgynevezett "kiterjesztett adatvédelmi módban" vannak integrálva, ahol a videólejátszás személyre szabása érdekében nem gyűjtenek sütiket a felhasználói tevékenységekről. Mindazonáltal a felhasználó és a videó közötti interakciókra vonatkozó információk (pl. az utolsó lejátszási pontra való emlékezés) tárolhatók; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://www.youtube.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy.
  • Vimeo: Videótartalom; Szolgáltató: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Weboldal: https://vimeo.com; Adatvédelmi irányelvek: https://vimeo.com/privacy; A tiltakozás lehetősége (opt-out): Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Vimeo használhatja a Google Analytics szolgáltatást, és hivatkozunk az adatvédelmi irányelvekre (https://policies.google.com/privacy) és a Google Analytics leiratkozási lehetőségei (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) vagy a Google beállításai az adatok marketing célú felhasználására vonatkozóan (https://adssettings.google.com/).

  Ez a szöveg a Dr. Thomas Schwenke által készített ingyenes adatvédelmi generátorból .de származik.

8. e-kereskedelem és fizetési szolgáltatók

Adatkezelés (ügyfél- és szerződéses adatok)

Személyes adatokat csak annyiban gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel, amennyiben az a jogviszony létesítéséhez, tartalmához vagy módosításához szükséges (leltári adatok). Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések céljából. A weboldal használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó számára lehetővé tegyük a szolgáltatás igénybevételét, illetve hogy a szolgáltatás igénybevételéért díjat számítsunk fel.

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítését vagy az üzleti kapcsolat megszűnését követően töröljük. A törvényes megőrzési határidők nem változnak.

Adattovábbítás szerződéskötéskor online áruházak, kiskereskedők és áruküldés esetén

Személyes adatokat csak akkor adunk át harmadik félnek, ha ez a szerződés feldolgozásával összefüggésben szükséges, például az áruk kiszállításával megbízott vállalatoknak vagy a fizetés feldolgozásával megbízott hitelintézetnek. Minden további adattovábbításra nem, vagy csak akkor kerül sor, ha Ön kifejezetten hozzájárult az adattovábbításhoz. Az Ön adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik félnek, például reklámcélokra.

Az adatfeldolgozás alapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés vagy szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése céljából.

Adattovábbítás szolgáltatásokra és digitális tartalomra vonatkozó szerződés megkötésekor

Személyes adatokat csak akkor adunk át harmadik félnek, ha ez a szerződés feldolgozásával összefüggésben szükséges, például a fizetések feldolgozásáért felelős hitelintézetnek.

Az adatok további továbbítására nem, vagy csak akkor kerül sor, ha Ön kifejezetten hozzájárult az adattovábbításhoz. Az Ön adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik félnek, például reklámcélokra.

Az adatfeldolgozás alapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés vagy szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése céljából.

Fizetési szolgáltatások

Weboldalunkon harmadik féltől származó fizetési szolgáltatásokat integrálunk. Amikor Ön vásárol tőlünk, az Ön fizetési adatait (pl. név, fizetési összeg, számlaadatok, hitelkártyaszám) a fizetési szolgáltató feldolgozza a fizetés feldolgozása céljából. Ezekre a tranzakciókra az adott szolgáltatók vonatkozó szerződéses és adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak. A fizetési szolgáltatókat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján (szerződéses feldolgozás) és a zökkenőmentes, kényelmes és biztonságos fizetési folyamat érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vesszük igénybe. Amennyiben bizonyos tevékenységekhez az Ön hozzájárulását kérik, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja; a hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható.

Ezen a weboldalon a következő fizetési szolgáltatásokat / fizetési szolgáltatókat használjuk:

PayPal

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: "PayPal"). Részletek a PayPal adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna

A szolgáltató a Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Svédország (a továbbiakban: Klarna). A Klarna különböző fizetési lehetőségeket kínál (pl. részletfizetés). Ha Ön a Klarna segítségével történő fizetést választja (Klarna pénztári megoldás), a Klarna különböző személyes adatokat gyűjt Öntől. A Klarna cookie-kat használ a Klarna pénztárgépes megoldás használatának optimalizálása érdekében. A Klarna cookie-k használatával kapcsolatos részletek az alábbi linken találhatók: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

A részletek a Klarna adatvédelmi szabályzatában találhatók az alábbi linken: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Azonnali banki átutalás

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója a Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (a továbbiakban: Sofort GmbH). A "Sofortüberweisung" eljárás segítségével valós időben kapunk egy fizetési visszaigazolást a Sofort GmbH-tól, és azonnal megkezdhetjük kötelezettségeink teljesítését. Ha Ön a "Sofortüberweisung" fizetési mód mellett döntött, akkor a PIN-kódot és egy érvényes TAN-t továbbítja a Sofort GmbH-nak, amellyel az be tud jelentkezni az online bankszámlájára. A bejelentkezés után a Sofort GmbH automatikusan ellenőrzi az Ön számlaegyenlegét, és az Ön által átadott TAN segítségével végrehajtja a számunkra történő átutalást. Ezt követően azonnal küld nekünk egy tranzakciós visszaigazolást. A bejelentkezést követően automatikusan ellenőrzi az Ön forgalmát, a folyószámlahitel hitelkeretét és más számlák meglétét és azok egyenlegét is. A PIN és a TAN mellett az Ön által megadott fizetési adatok és az Ön személyes adatai is továbbításra kerülnek a Sofort GmbH részére. Az Ön személyes adatai közé tartozik az Ön kereszt- és vezetékneve, címe, telefonszáma(i), e-mail címe, IP-címe és a fizetés feldolgozásához szükséges egyéb adatok. Ezen adatok továbbítása az Ön személyazonosságának kétséget kizáró megállapításához és a csalási kísérletek megelőzéséhez szükséges. A Sofortüberweisung segítségével történő fizetéssel kapcsolatos részletek a következő linkeken találhatók: https://www.sofort.de/datenschutz.html és https://www.klarna.com/sofort/.

További cikkek ebben a témában:

Leave a Comment

GDPR Cookie hozzájárulás valódi Cookie bannerrel