Egzamin końcowy media designer 2016: wynik proof

Egzamin końcowy Media Designer 2016: proof 4-kolorowy czy 5-kolorowy z kolorem spotowym HKS 14?

W tym roku egzamin końcowy 2016 dla projektantów mediów powoduje zauważalnie niższe wyniki Dowódkoszty niż w ubiegłym roku, co cieszy zarówno kandydatów, jak i trenerów.

Niejasności w zadaniu: Kolor specjalny HKS 14 - tak czy nie?

W tegorocznym egzaminie końcowym nie jest do końca jasne, czy zadanie produkcyjne powinno zostać utworzone w 4C czy 5C. Jeśli coś jest niejasne, zalecamy, aby wszyscy kandydaci skonsultowali się ze swoją Izbą Przemysłowo-Handlową, aby dowiedzieć się, jak interpretuje ona egzamin w tej kwestii. Jeśli nie jest to możliwe, jednym z rozwiązań byłoby po prostu przygotowanie obu wariantów równolegle i opisanie problemu w dokumentacji. Egzaminowany mógłby na przykład przygotować layout w 5 kolorach z HKS Kolor specjalny a następnie wyeksportować dwa pliki PDF do druku, jeden z kolorem dodatkowym, a drugi bez. Oba warianty będą wówczas dostępne.

Jeśli posiadają Państwo plik 5C dowód to problem Dowody kolorów punktowych, podobnie jak w egzaminie końcowym z 2013 roku. CMYK został nadrukowany, tym razem nakładają się na niego tylko cienie i gradient przyciemniający. Nowoczesne systemy odbitek próbnych są zazwyczaj w stanie symulować taki gradient i kolor punktowy HKS 14.

Jeśli chodzi o proofing, wymagane są następujące elementy:

 • Dopasowanie dwóch kolorów Cyfrowe wydruki próbne [...] w oryginalnym rozmiarze ze zwykłymi znakami pomocniczymi, opatrzone etykietą UGRA/Fogra-Klin medialny (MEDIA WEDGE-ZFA.PDF) i profilowanie według ISO 12647-2 dla papieru powlekanego (ISOCoated_V2_eci.icc)**
 • Płyta CD-ROM [...] zawierająca zoptymalizowany pod kątem druku plik PDF-X4
 • **Jeśli w systemie proofingu nie ma dostępnego klina nośnika UGRA/Fogra, należy użyć pliku "MEDIENKEIL-ZFA.PDF" na płycie CD-ROM.

Jak powinien wyglądać plik dowodowy mojego egzaminu końcowego?

 • Najwygodniejsze rozwiązanie:
  Tworzą Państwo 5-kolorowy plik PDF X4 ze zwykłymi znakami pomocniczymi i profilem wyjściowym ISOCoatedV2. Zamawiają Państwo dwa odbitki próbne DIN A3+ w ISOCoatedV2 z klinem nośnika i raportem z testu. Gotowe.
  Koszty (plus VAT w każdym przypadku): 2×17,- = 34,- EUR
  plus wysyłka standardowa: 9,- EUR lub ekspresowa przed godziną 12: 19,- EUR
  Proszę wydrukować plik PDF:
  Egzamin końcowy media designer 2016 wariant 1 Otrzymają Państwo od nas dwa identyczne wydruki próbne zawierające Bilet pracy, aktualny klin nośnika i indywidualny raport z testu:
  Egzamin końcowy media designer 2016: wynik proof

 • Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie:
  Tworzą Państwo dodatkowy plik PDF do wydruku próbnego w formacie A3+. Zawiera on dwa Korzyści końcowego pliku PDF do druku ze znakami pomocniczymi i dwoma klinami nośnika "MEDIENKEIL-ZFA.PDF", co powinno być wystarczającą ilością miejsca.
  Koszty (plus VAT w każdym przypadku): 1×13,- = 13,- EUR
  plus wysyłka standardowa: 9,- EUR lub ekspresowa przed godziną 12: 19,- EUR
  Państwa próbny plik PDF, który zostanie utworzony jako dodatek do drukowanego pliku PDF:
  Egzamin końcowy media designer 2016 wariant 2

  Czytaj więcej

proof.de Pakowanie proofa/dowodu cyfrowego/dowodu cyfrowego w kopertę polietylenową

Wysokie koszty proofingu podczas egzaminu końcowego dla projektantów multimediów w 2015 r.

W tegorocznym egzaminie końcowym dla projektantów mediów, ZFA całkowicie zignorowało koszty dowodu przy ustalaniu zadania. W niektórych przypadkach od kandydatów wymaga się 10 proofów: 5 motywów w dwóch egzemplarzach. Szczegółowo - w zależności od modułu W3: 1x A2 roll-up i 4x A3 tablice informacyjne Większość kandydatów opracowuje A2 jako format netto z dodatkowymi spadami. Zgodnie z zadaniem, spady należy również dodać do formatu A3, co powiększa proof do formatu A2+ i A3+ dla obu formatów. Dodatkowo, na każdym proofie albo ...

Czytaj więcej

proofy kolorystyczne są obowiązkowe

Od 2010 roku ZFA (Zentraler Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien) wymaga proofa do egzaminu końcowego dla projektantów mediów cyfrowych i drukowanych specjalizujących się w projektowaniu i technologii druku. Jako standardowy środek kontroli, UGRA/Fogra Media Wedge 2.0 jest dołączony do egzaminacyjnej płyty CD i może być umieszczony obok zadania egzaminacyjnego w proofie. Wcześniej ZFA wymagała jedynie wydruku próbnego lub wydruku z korektą kolorów. W szczególności napisano, że kandydat musi "zapewnić prawidłową kalibrację urządzenia wyjściowego przed wydrukowaniem pracy egzaminacyjnej. Można to zrobić na przykład poprzez pomiar za pomocą ...

Czytaj więcej

Projektant mediów do egzaminu końcowego: Problemy z kolorem punktowym HKS: Zrzut ekranu Adobe Acrobat Pro

Egzamin końcowy media designer 2013: Problemy z proofem CMYK plus HKS 37 K

W całych Niemczech stażyści w zakresie projektowania mediów cyfrowych i drukowanych zdają egzaminy końcowe w sektorze druku. Tegoroczne zadanie polega na wyretuszowaniu wizerunku CMYK zdjęcie, na którym kolor bluzki zmienia się z białego na HKS 37 K ma zostać zmienione. Dobre zadanie samo w sobie, które stawia przed przyszłymi projektantami mediów możliwe do rozwiązania i dobre zadanie.

Od 2010 roku egzaminy końcowe muszą być zdawane łącznie z Fogra Klin medialny 2.0 jako oprawa kolorystyczna Dowód lub egzaminowany powinien, zgodnie z procedurą ZFA Media (Zentral-Fachausschuss Druck und Medien) "w celu zapewnienia prawidłowej kalibracji urządzenia wyjściowego przed wydrukowaniem pracy egzaminacyjnej", co prawie żaden kandydat nie jest w stanie realistycznie osiągnąć. I tak co roku prace końcowe stażystów zajmujących się projektowaniem mediów trafiają do studiów repro i dostawców usług proofingu, gdzie są profesjonalnie sprawdzane.

Brzmienie wymagań ZFA dotyczących dowodów na egzaminy końcowe można znaleźć tutaj.

W tym roku jednak po raz pierwszy egzamin końcowy dla projektantów mediów nie wymaga danych w CMYK, ale jako dane pięciokolorowe w CMYK plus HKS 37 K. Jest to szczególnie krytyczne. Szczególnie ważne: HKS 37 K ma być zintegrowany z obrazem CMYK jako kolor tkaniny, a biała bluzka ma być ponownie pokolorowana w HKS 37.

Czytaj więcej

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner