Mediegrafiker til eksamen: Problemer med HKS-spotfarve: Screenshot Adobe Acrobat Pro

Afsluttende eksamen Media Designer 2013: Problemer med korrekturprøver af CMYK plus HKS 37 K

Over hele Tyskland aflægger de digitale og trykte mediedesignerlærlinge deres afsluttende eksamen inden for printområdet. Årets opgave er at retouchere et billede af en CMYK billede, hvor blusens farve skifter fra hvid til hvid. HKS 37 K skal ændres. I sig selv en god opgave, som giver de fremtidige mediedesignere en løselig og god opgave.

Siden 2010 skal de afsluttende prøver aflægges sammen med de Fogra Medie kile 2.0 enten som en farvekodet Bevis afleveres, eller eksaminanden skal i henhold til den ZFA Media (Zentral-Fachausschuss Druck und Medien) "overbevise sig om den korrekte enhedsspecifikke kalibrering af output-enheden, før de udsender deres eksamensopgave", hvilket næppe er noget, som nogen eksaminand realistisk set kan opnå. Og derfor ender de afsluttende opgaver fra medieformidlingseleverne hvert år hos reprostudier og korrekturudbydere, hvor de bliver professionelt korrekturlæst.

Ordlyden af ZFA's krav til beviser for afsluttende prøver kan findes her.

I år kræves der imidlertid for første gang ved den afsluttende eksamen for medieformgivere ikke data i CMYK, men som femfarvede data i CMYK plus HKS 37 K. Det mest kritiske aspekt er, at en hvid bluse skal integreres som stoffarve i et CMYK-billede. Særligt kritisk: HKS 37 K skal integreres som stoffarve i et CMYK-billede, og en hvid bluse skal omfarves i HKS 37 K.

Læs mere her

GDPR-cookiesamtykke med ægte cookie-banner