A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Spektrofotometr

Spektrofotometry są wysokiej jakości Kolorymetre, który może zmierzyć i precyzyjnie opisać dowolny kolor.
Urządzenie pomiarowe osiąga to poprzez oświetlanie powierzchni pomiarowej całym światłem. Spektrum światła widzialnego. Wartości współczynnika odbicia dla określonych długości fal razem dają zmierzoną wartość, która jest często wyrażana w Laboratorium (tryb pomiaru można dowolnie wybierać od M0 do M2). Wartości pomiarów spektralnych mogą być również zapisywane bezpośrednio.

Wysokiej jakości drukarki proof posiadają własne spektrofotometry, aby móc bezpośrednio zweryfikować wydruk.

Ähnliche Einträge

Proszę zostawić komentarz

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner