A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Czarny punkt

Punkt czerni to termin używany w zarządzaniu kolorami dla najciemniejszej wartości w przestrzeni kolorów lub obrazie. Odnosi się do najgłębszego poziomu koloru, który może być wyświetlany na danym nośniku.

W obrazie cyfrowym lub przestrzeni kolorów punkt czerni jest często definiowany jako wartość o minimalnej jasności lub wartości koloru defi i jest zwykle kojarzony z kolorem czarnym.

Punkt czerni jest ważny dla określenia zakresu kontrastu i zakresu dynamiki obrazu lub przestrzeni kolorów. Wraz z punktem bieli (najjaśniejszym poziomem) i tonami pośrednimi tworzy zakres tonalny przestrzeni kolorów.

Podczas kalibracji monitorów, drukarek lub innych urządzeń wyjściowych, kluczowe jest prawidłowe ustawienie punktu czerni, aby zapewnić harmonijne i dokładne odwzorowanie cieni i głębi w ciemnych obszarach obrazu. Słabe odwzorowanie punktu czerni może prowadzić do utraty informacji o obrazie w ciemnych obszarach, podczas gdy zbyt wysoki punkt czerni prowadzi do braku kontrastu i płaskiego obrazu.

Dokładna definicja i postrzeganie punktu czerni może się różnić w zależności od modelu kolorów, przestrzeni kolorów lub medium wyjściowego. Z reguły jednak definiuje się go jako najciemniejszą wyświetlaną wartość, która jest używana jako punkt odniesienia dla jasności i kontrastu w przestrzeni kolorów lub obrazie.

Więcej artykułów na ten temat:

Proszę zostawić komentarz

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner