Inbäddade profiler för beviset? Ja eller nej?

Ofta ställs frågan om färgprofiler ska bäddas in i PDF-filerna för korrekturet. För att kunna svara på den frågan måste vi backa lite: Provtryckningen ska simulera den senare offsettryckningen. Vid offsettryck är bildbehandlarna, med få undantag, konfigurerade så att en 70% svart i filen återges som 70% svart på tryckplåten, oavsett vilken profil som angetts i filen. Även om bildtryck eller obestruket papper ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner