Heatset och coldset? Vad är skillnaden?

I rullenOffsettryckning. I dag används två olika processer: Heatset och Coldset.

Tidningar och pocketböcker trycks oftast med coldset-processen, där bläcket torkar genom att piskas bort.

I heatset-processen skickas papperet genom en stor tork- och kylvalsenhet efter den sista tryckenheten. Tryckpressens längd verdoppGenom dessa två enheter torkar färgen nästan helt. För att säkerställa att färgen torkar optimalt används här speciella värmetorkande färger.

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner