Vložení profilů pro důkaz? Ano nebo ne?

Často se objevuje otázka, zda by měly být barevné profily vloženy do souborů PDF pro náhled. Abychom mohli na tuto otázku odpovědět, musíme se trochu vrátit zpět: Kontrolní nátisk by měl simulovat pozdější ofsetový tisk. Pro ofsetový tisk byly až na výjimky imageettery nakonfigurovány tak, že černá 70% v souboru se na tiskové desce reprodukuje jako černá 70%, bez ohledu na to, jaký profil byl v souboru zadán. Rovněž bez ohledu na to, zda se jedná o obrazový tisk nebo nenatíraný papír ...

Přečtěte si více

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie