Zvýšení tonální hodnoty

Zvýšení tónové hodnoty nebo Zvýšení hodnoty tónu (TWZ) je termín z technologie tisku a popisuje změnu tónových hodnot uměleckého díla během tiskového procesu. Sítotiskové body, které tvoří tištěný obraz, se při tisku zvětšují, což má za následek tmavší vytištěný obraz.

Velikost bodového zisku závisí na různých faktorech, například na použitém tiskovém procesu, typu papíru a tloušťce podkladu. Zpravidla se bodový zisk pohybuje mezi 10 a 20 %. Lze jej určit pomocí zkušebních výtisků a kalibrace, aby byla zajištěna co nejpřesnější reprodukce hodnoty tónu.

Správné nastavení tonálních hodnot může zajistit, že vytištěný snímek bude mít požadovaný barevný tón a jas.

Například zvýšení hodnoty tónu o 18% znamená, že hodnoty tónu v tištěném obrázku jsou zvýšeny o 18% ve srovnání s původním obrázkem. Tato hodnota udává, o kolik tmavší jsou tonální hodnoty v tisku ve srovnání s digitální verzí obrazu.

Přesněji řečeno: Pokud má například obrázek určitý odstín šedé, který je digitálně definován jako hodnota tónu 50% definalizováno, zvýšení hodnoty tónu o 18% znamená, že tento tón šedé je na vytištěném obrázku reprezentován hodnotou tónu 68%. Zvýšení hodnoty tónu je tedy 18%.

Další články k tématu:

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie