Proof.de: Nová kritéria pro ověřování čárových kódů podle normy ISO/IEC 15416:2016

Ověřování čárových kódů: novinka v normě ISO 15416:2016

"ISO/IEC 15416:2016 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky snímání dat - Specifikace zkoušek kvality tisku čárových kódů - Lineární symboly" stanoví aktuální kritéria pro zkoušení čárových kódů. Norma ISO 15416:2016 nahrazuje normu ISO 15416:2000 a definuje upravené výpočty kvality čárových kódů pro některé oblasti. Při testování čárových kódů přístrojem Proof GmbH se čárové kódy testují podle aktuálních kritérií normy ISO 15416:2016. Přehled nejdůležitějších změn normy ISO 15416:2016: Čtyři ze sedmi parametrů čárového kódu - kontrast symbolu, modulace, vady a dekódovatelnost - byly dříve hodnoceny podle celých čísel, takže hodnocení mohlo ...

Přečtěte si více

Kontrola a hlášení čárových kódů EAN/GTIN na shop.proof.de

Ověření EAN / GTIN, např. pro ALDI 3B Ověření podle ISO/IEC 15416, ISO/IEC 15420

Nyní nabízíme našim zákazníkům službu metrologické kontroly kódů EAN 8 a EAN 13. To je důležité například v případě, že dodáváte zboží pro ALDI nebo HOFER, u kterého musíte doložit čitelnost podle tzv. normy "3B" nebo lepší. Takový protokol o zkoušce čárového kódu EAN GTIN si můžete objednat zde v našem obchodě. Váš kód EAN nebo GTIN zkontrolujeme pomocí moderního zařízení pro kontrolu čárových kódů REA Check ER a vytvoříme zkušební protokol v souladu s normami ISO/IEC 15416 a ISO/IEC 15420.

Přečtěte si více

Kontrola a hlášení čárových kódů EAN/GTIN na shop.proof.de

Vytváření kódů EAN/GTIN: Tipy pro grafiky

EAN Kódy jsou nyní standardem na každém výrobku. Zatímco ještě včera teta Emma zadávala ceny do pokladny ručně, dnes jsou standardem pokladny se skenery, které laserem snímají standardizované kódy EAN, a tak jasně rozpoznají zboží a přidají ho na účtenku.

Mimochodem, EAN je zkratka pro "European Article Number" (evropské číslo výrobku) a byla zavedena v roce 2009 gl.obale GTINČíslo položky Global Trade". EAN nebo GTIN je čárový kód, který lze přečíst strojově a který lze přečíst pomocí Čárový kód lze číst.

Pro grafiky v Evropě v oblasti výrobků jsou z téměř nekonečného počtu celosvětově používaných kódů EAN důležité především dvě normy. EAN 13 a EAN 8, tj. čárový kód složený z 13 nebo 8 čísel. Co tato čísla vlastně znamenají?

Přečtěte si více

V závislosti na zvoleném nastavení se čáry EAN v nátiscích zobrazují hladčeji nebo méně hladce. Je zřetelně vidět, že moduly jsou sestaveny z mnoha barev a že dochází k výraznému nárůstu šířky zejména v rámci úzkých černých čar. Za normálních okolností by měl úzký černý pruh EAN odpovídat šířce bílého prostoru mezi nimi.

Ověřitelnost kódů EAN v důkazu

Poskytovatelé důkazních služeb jsou stále častěji žádáni, aby byli schopni v důkazu zobrazit "ověřitelné" kódy EAN, tj. čárové kódy. Důvodem je skutečnost, že zejména velké diskontní řetězce, jako jsou Aldi, Lidl, Hofer & Co., chtějí od svých dodavatelů vidět doklad o balení předem ke schválení. Tento doklad o balení se posuzuje nejen vizuálně podle barev, ale pomocí měřícího zařízení se hodnotí také čitelnost vytištěných EAN kódů, které musí splňovat určitá kritéria: To vše se měří a hodnotí. Pro reklamní agenturu nebo reprografickou firmu, která ...

Přečtěte si více

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie