A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Mætning

Mætning eller farvemætning er en egenskab ved en farves farverigdom. Sammen med farvetone og lysstyrke er mætning en af de grundlæggende egenskaber ved en farve. Den beskriver kvaliteten af en farve, om den har tendens til at være lys eller akromatisk. Akromatiske og umættede farver er sort og hvid, men også alle nuancer af grå.

gengivelsesintention "Saturation" er en gengivelsesintention, der bruges i nogle farvestyringsapplikationer. Denne rendering intent er dog ikke tilgængelig og implementeret i al software.

Renderingsintentionen "Saturation" er baseret på at bevare farvernes mætning og kan være nyttig i visse situationer. Med denne gengivelsesintention transformeres farverne på en sådan måde, at den relative mætning opretholdes. Det kan få farverne til at fremstå mere levende og mættede.

Denne gengivelsesintention kan f.eks. bruges, når mætningen af farverne i billedet eller i displayet er særlig vigtig, f.eks. i skærmbilleder, cirkeldiagrammer, statistiske søjler eller i grafisk design, der er beregnet til at opnå en stærk visuel effekt, men hvor en harmonisk farvegengivelse som i fotografier ikke behøver at blive overholdt.

Gengivelsesintentionen "mætning" fører til et skift i andre farveaspekter såsom ændringer i lysstyrke eller farvetone. Denne rendering intent bør derfor bruges med forsigtighed. Rendering intent "saturation" er meget mindre almindelig i applikationen end rendering intents som "perceptive", "relativ kolorimetrisk" eller "absolut kolorimetrisk".

Flere artikler om emnet:

Efterlad en kommentar

GDPR-cookiesamtykke med ægte cookie-banner