SCI

SCI - částečně také SPIN znamená "Specular Component Included", což je podmínka měření při spektrálním měření barev sférickou hlavou. . Měření barev To lze provést bez zohlednění lesku nebo s ním, čehož lze dosáhnout pomocí lesku.zfaMěření se provádí pomocí ventilu, který může být během měření otevřený nebo zavřený. Druhá podmínka měření Měřič s kulovou hlavoucs kromě SCI je SCE nebo SPEX, "Vyloučená spekulární složka".

Vysvětlení měření spektrální složky kulovou hlavou SCI / SPIN a SCE / SPEX

Ähnliche Einträge

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie