Měřič s kulovou hlavou

Kuličková hlavaSpektrofotometr jako měřič kulové hlavy KonicaMinolta CM-26d jsou třídou Kolorimetren, který je nastaven na režim měření s geometrií kulové hlavy d:8°. SCI - "Specular Component Included" a také SCE - Lze měřit "Vyloučená spekulární složka". Na rozdíl od měřicích zařízení 45:0°, jako je například X-Rite i1 Pro2, mohou tato měřicí zařízení detekovat tzv. lesklou složku, což u technologie 45° není možné.

Vysvětlení měření spektrální složky kulovou hlavou SCI / SPIN a SCE / SPEX

Další informace o měřičích zrcadlové složky a sférické hlavy naleznete v tomto článku o proof.de.

Ähnliche Einträge

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie