Färgkontroll enligt färgprofilen FOGRA40 SC Paper

Bevis för förbättrat tidningspapper, Improved Newsprint (INP), Fogra 48

Uppdraget var:

"Vi behöver en Bevis för förbättrat tidningspapper, 76 vithet."
"Känner du till bevisprofilen?"
"Nej, tyvärr inte. Kan du inte bestämma det?"

Vi tog en titt på frågan: Vi undersökte frågan: Utskrift sker på papper. UPM EcoPrime 76 H inom webboffset på ett stort tryckeri. Informationen från kundtjänsten där var:

"Den angivna profilen är Fogra 42, PSO SNP Paper (ECI) men den passar inte alls, den är alldeles för grå. Proofen Det är bäst att du letar efter Fogra 40, SC Paper (ECI)Det passar mycket bättre."

De två profilerna stämmer dock inte alls överens. SC Paper är för superkalandrerat papper, PSO SNP Paper för standardtidningspapper. Och även Ökning av tonvärdekurvorna skiljer sig helt åt.

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner