Slutprov media designer: Problem med HKS spot colour: Skärmdump Adobe Acrobat Pro

Slutprovet Media Designer 2013: Problem med beviset för CMYK plus HKS 37 K

Över hela Tyskland avlägger de digitala och tryckta medieformgivarna sina slutexamina inom tryckområdet. Årets uppgift är att retuschera en bild av en CMYK bild, där färgen på blusen skiftar från vit till vit. HKS 37 K ska ändras. Det är i sig en bra uppgift som ger framtida medieformgivare en lösbar och bra uppgift.

Sedan 2010 måste slutproven avläggas tillsammans med den Fogra Mediekil 2.0 antingen som en färgkodad Bevis lämnas in, eller så ska examinanden, i enlighet med ZFA Media (Zentral-Fachausschuss Druck und Medien) "övertygar sig själva om den korrekta enhetsspecifika kalibreringen av utmatningsenheten innan de skriver ut sitt examensarbete", vilket är något som knappast någon examinand realistiskt sett kan uppnå. Därför hamnar varje år examensarbetena från lärlingar i medieformgivning hos reprostudior och korrekturförmedlare, där de korrekturläses på ett professionellt sätt.

Ordalydelsen i ZFA:s krav på bevis för slutprov finns här.

I år krävs dock för första gången i slutprovet för medieformgivare inte data i CMYK, utan som femfärgsdata i CMYK plus HKS 37 K. Den mest kritiska aspekten av detta är att en vit blus ska integreras som en tygfärg i en CMYK-bild. Särskilt kritiskt: HKS 37 K ska integreras som tygfärg i en CMYK-bild och en vit blus ska färgas om i HKS 37 K.

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner