Originalbild i iso coated v2 300%

Vad är ett slutprov? Fogra49 och Fogra50 i detalj.

Med hjälp av Bevis Standarder Fogra49 och Fogra50 skapades för första gången en provningsstandard som inte är bindande för tryckning. Varför?

Fogra49 och Fogra50 beskriver två färgrymder som inte är efter tryckning utan efter tryckning och efterbehandling med en Lamination av film uppstår.

  • Fogra 49 hänvisar till den ICC Profil:  PSO Coated v2 300% Matte laminate (ECI) - PSO_Coated_v2_300_Matte_laminate_eci.icc
  • Fogra 50 hänvisar till ICC-profilen: PSO Coated v2 300% Glossy laminate (ECI) - PSO_Coated_v2_300_Glossy_laminate_eci.icc

Varför skapades dessa profiler?

Efterbehandlingen av trycksaker får en allt viktigare roll i den fortsatta bearbetningen av trycksaker. Applicering av t.ex. trycklack sker idag oftast direkt under tryckprocessen, t.ex. med dispersionslack i ett 5:e färgverk. Vid denna process förändras den tryckta bilden vanligtvis endast obetydligt: En dispersionslack har till exempel en Ökning av tonvärdet på 2-3 procent, en UV-lack upp till cirka 5-7 procent. Däremot kan en filmlaminering genom OPP-film har en betydligt starkare

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner