Aniva

Aniva och Aniva Plus är mycketpigment baserade tryckfärger från Epple, som uppnår betydligt högre färgstyrka i CMYK-läge än klassiska tryckfärger. De kan bearbetas på samma sätt som klassiska tryckfärger, men är mycket mer färgstarka och livfulla än klassiska tryckfärger, vilket innebär att de har en märkbart utökad färgrymd.

Aniva ICC profiler, färgtoner och färgstyrka i tryckfärgerna är anpassade till varandra. Aniva-färgerna trycks med olika standarddensitetsvärden (svart 2,4, cyan 1,9, magenta 1,8 och gul 1,7).

Vi kan enkelt använda Aniva ICC-profiler från Epple för bevis på begäran.

Relaterad Einträge

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner