multispektral

Att kunna beskriva färger mer exakt och Metamerismn bättre kan uteslutas, kan den Färgmätning i allt högre grad inte längre bara handlar om Färgmätare som kan mäta en mätpunkt i den tredimensionella Laboratorium Färgrymd messen können, sondern über die spektrale Vermessung, also die Aufzeichnung des kompletten Emissionsspektrums oder Remissionsspektrums einer Farbe.

Denna teknik används också i kameror. I dag kan bilder inte längre lagras endast i RGB Men med system som Can:View kan bilder fotograferas med 11 miljoner pixlar i 16 enskilda spektrum mellan 400 och 700 nm. Var och en av dessa pixlar är alltså spektralt definiseras.

För retuschering kan du sedan använda en ljustyp som t.ex. D50 eller . D65 och - eftersom spektrumet för ljuskällan är känt - för retuschering kan bilden helt enkelt kopieras från de multispektrala uppgifterna med ett musklick för den önskade Standardljus vara beredd.

Med Can:View och Can:Scan finns för närvarande ett komplett system på marknaden med vilket multispektrala foton kan tas och bearbetas ytterligare. Utanför katalogtillverkare och modeföretag har tekniken dock ännu inte nått den breda marknaden.

Relaterad Einträge

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner